หางาน.COM | วิธีใช้ Markdown syntax พร้อมตัวอย่างทั้งหมด?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Markdown syntax

Markdown syntax เป็นรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความที่ใช้ในการเขียนและจัดรูปแบบเนื้อหาใน Markdown. นี่คือบางส่วนของ Markdown syntax ที่พบบ่อย:

 1. หัวเรื่อง: ใช้เครื่องหมาย # กำกับข้อความหัวเรื่อง หรือใช้จำนวน # ตามต้นทางเพื่อกำหนดระดับของหัวเรื่อง (1-6)

  shell
  # หัวเรื่องระดับ 1
  ## หัวเรื่องระดับ 2
  ### หัวเรื่องระดับ 3
 2. ตัวหนาและตัวเอียง: ใช้ **ข้อความ** หรือ *ข้อความ* เพื่อทำให้ข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง

  markdown
  **ตัวหนา**
  *ตัวเอียง*
 3. ลิงก์: ใช้ [ข้อความ](ลิงก์) เพื่อสร้างลิงก์

  less
  [OpenAI](https://www.openai.com)
 4. รายการ: ใช้ * หรือ - เพื่อสร้างรายการแบบไม่มีลำดับ หรือใช้ตัวเลขต่อจาก 1. เพื่อสร้างรายการแบบมีลำดับ

  markdown
  - รายการ 1
  - รายการ 2
  1. รายการ 1
  2. รายการ 2
 5. การยกเลิกขีดคั่น: ใช้ --- หรือ ___ เพื่อสร้างเส้นขีดคั่น

  yaml
  ---
 6. โค้ด: ใช้ `โค้ด` หรือสายอักขระ ` เพื่อเน้นข้อความให้เป็นรูปแบบของโค้ด

  bash
  `print("Hello, World!")`
 7. บล็อกโค้ด: ใช้สายอักขระ ``` หรือ ` หรือระบุภาษาเพื่อสร้างบล็อกโค้ด

  “`python
  print(“Hello, World!”) “`

 8. ตาราง: ใช้แท็บและเครื่องหมายแทนที่แถวในตาราง และใช้เครื่องหมาย | เพื่อแยกแต่ละเซลล์ในแถว

  lua
  | สินค้า | ราคา |
  | --- | --- |
  | แอปเปิ้ล | 10 บาท |
  | กล้วย | 5 บาท |

  ผลลัพธ์:

  สินค้า ราคา
  แอปเปิ้ล 10 บาท
  กล้วย 5 บาท

Markdown syntax ยังมีอีกมากมายเช่น การแทรกรูปภาพ, การสร้างอ้างอิง, การสร้างตัวเชื่อมโยงภายในเอกสาร ฯลฯ คุณสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมจากเอกสารคู่มือ Markdown หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสอนการใช้งาน Markdown

นี่คือวิธีใช้ Markdown syntax พร้อมตัวอย่างทั้งหมด:

 1. ตัวหนา: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย ** หรือ __ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวหนา

  ตัวอย่าง: **สวัสดี** จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 2. ตัวเอียง: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย * หรือ _ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวเอียง

  ตัวอย่าง: *สวัสดี* จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 3. ตัวหนาและเอียง: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย *** หรือ ___ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวหนาและเอียง

  ตัวอย่าง: ***สวัสดี*** จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 4. ขีดฆ่า: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย ~~ รอบคำที่ต้องการให้เป็นขีดฆ่า

  ตัวอย่าง: ~~ไม่สวย~~ จะแสดงผลเป็น ไม่สวย

 5. โค้ดอินไลน์: ใช้เครื่องหมาย เครื่องหมายยกมาอยู่สองครั้ง รอบโค้ดที่ต้องการให้แสดงเป็นโค้ดอินไลน์

  ตัวอย่าง: สวัสดี จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 6. บล็อคโค้ด: ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายกำกับ (backtick) ` หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายกำกับสามครั้ง “` ครอบโค้ดที่ต้องการให้แสดงเป็นบล็อคโค้ด

  ตัวอย่าง:

  bash
  print("Hello, World!")
 7. ลิงก์: ใช้สัญลักษณ์ [text](url) เพื่อสร้างลิงก์โดยระบุข้อความและ URL

  ตัวอย่าง: [OpenAI](https://www.openai.com) จะแสดงผลเป็น OpenAI

 8. รายการ:

  • รายการหมายเลข: ใช้เครื่องหมายขีดเส้นตรง (-) หรือเครื่องหมายอักขระหมายเลข (1.) และเว้นช่องว่างไว้ก่อนเริ่มข้อความ

   ตัวอย่าง:

   diff
   - รายการ 1
   - รายการ 2
   - รายการ 3

   ผลลัพธ์:

   • รายการ 1
   • รายการ 2
   • รายการ 3
  • รายการแบบย่อย: เพิ่มช่องว่างหน้าข้อความรายการย่อยเพื่อสร้างรายการย่อยภายใต้รายการหลัก

   ตัวอย่าง:

   markdown
   - รายการหลัก
   - รายการย่อย 1
   - รายการย่อย 2
   - รายการหลัก 2

   ผลลัพธ์:

   • รายการหลัก
    • รายการย่อย 1
    • รายการย่อย 2
   • รายการหลัก 2

นี่เป็นวิธีการใช้ Markdown syntax พื้นฐาน คุณสามารถปรับใช้ตามความต้องการเพื่อแสดงผลตัวอักษรให้เป็นตัวหนาหรือเอียงในเนื้อหาของคุณได้ตามต้องการ

นี่คือ Markdown syntax เกี่ยวกับตารางทั้งหมดพร้อมตัวอย่าง:

 1. ตารางที่ใช้แท็บและแถว:

  markdown
  | Header 1 | Header 2 | Header 3 |
  | -------- | -------- | -------- |
  | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6
 2. ตารางที่ปรับแต่งแถวขอบ:

  markdown
  | Header 1 | Header 2 | Header 3 |
  | :------: | ------- | -------: |
  | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6
  • :------: จัดกึ่งกลางในเซลล์
  • ------- จัดชิดซ้ายในเซลล์
  • -------: จัดชิดขวาในเซลล์
 3. การใช้ Markdown syntax อื่น ๆ ในตาราง:

  markdown
  | **Header 1** | *Header 2* | [Header 3](https://www.example.com) |
  | ------------ | ---------- | ------------------------------- |
  | **Cell 1** | *Cell 2* | [Cell 3](https://www.example.com) |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6

  คุณสามารถปรับแต่งตารางเพิ่มเติมตามความต้องการโดยใช้ Markdown syntax อื่น ๆ ที่รองรับในแต่ละแพลตฟอร์ม หรือหากต้องการความสามารถที่ยืดหยุ่นมากขึ้น คุณอาจใช้ HTML ในการสร้างตารางแทนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ.

  โดยทั่วไป Markdown syntax สำหรับตารางใช้แท็บและเครื่องหมายแทนที่แถวในตาราง และแต่ละแถวใช้เครื่องหมายแทนที่แยกแต่ละเซลล์ในแถวนั้น ๆ โดยการวางเครื่องหมายแทนที่ทั้งแถวให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com