วิธีใช้ Markdown syntax พร้อมตัวอย่างทั้งหมด

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Markdown syntax

Markdown syntax เป็นรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความที่ใช้ในการเขียนและจัดรูปแบบเนื้อหาใน Markdown. นี่คือบางส่วนของ Markdown syntax ที่พบบ่อย:

 1. หัวเรื่อง: ใช้เครื่องหมาย # กำกับข้อความหัวเรื่อง หรือใช้จำนวน # ตามต้นทางเพื่อกำหนดระดับของหัวเรื่อง (1-6)

  shell
  # หัวเรื่องระดับ 1
  ## หัวเรื่องระดับ 2
  ### หัวเรื่องระดับ 3
 2. ตัวหนาและตัวเอียง: ใช้ **ข้อความ** หรือ *ข้อความ* เพื่อทำให้ข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง

  markdown
  **ตัวหนา**
  *ตัวเอียง*
 3. ลิงก์: ใช้ [ข้อความ](ลิงก์) เพื่อสร้างลิงก์

  less
  [OpenAI](https://www.openai.com)
 4. รายการ: ใช้ * หรือ - เพื่อสร้างรายการแบบไม่มีลำดับ หรือใช้ตัวเลขต่อจาก 1. เพื่อสร้างรายการแบบมีลำดับ

  markdown
  - รายการ 1
  - รายการ 2
  1. รายการ 1
  2. รายการ 2
 5. การยกเลิกขีดคั่น: ใช้ --- หรือ ___ เพื่อสร้างเส้นขีดคั่น

  yaml
  ---
 6. โค้ด: ใช้ `โค้ด` หรือสายอักขระ ` เพื่อเน้นข้อความให้เป็นรูปแบบของโค้ด

  bash
  `print("Hello, World!")`
 7. บล็อกโค้ด: ใช้สายอักขระ ``` หรือ ` หรือระบุภาษาเพื่อสร้างบล็อกโค้ด

  “`python
  print(“Hello, World!”) “`

 8. ตาราง: ใช้แท็บและเครื่องหมายแทนที่แถวในตาราง และใช้เครื่องหมาย | เพื่อแยกแต่ละเซลล์ในแถว

  lua
  | สินค้า | ราคา |
  | --- | --- |
  | แอปเปิ้ล | 10 บาท |
  | กล้วย | 5 บาท |

  ผลลัพธ์:

  สินค้า ราคา
  แอปเปิ้ล 10 บาท
  กล้วย 5 บาท

Markdown syntax ยังมีอีกมากมายเช่น การแทรกรูปภาพ, การสร้างอ้างอิง, การสร้างตัวเชื่อมโยงภายในเอกสาร ฯลฯ คุณสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมจากเอกสารคู่มือ Markdown หรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสอนการใช้งาน Markdown

นี่คือวิธีใช้ Markdown syntax พร้อมตัวอย่างทั้งหมด:

 1. ตัวหนา: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย ** หรือ __ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวหนา

  ตัวอย่าง: **สวัสดี** จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 2. ตัวเอียง: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย * หรือ _ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวเอียง

  ตัวอย่าง: *สวัสดี* จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 3. ตัวหนาและเอียง: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย *** หรือ ___ รอบคำที่ต้องการให้เป็นตัวหนาและเอียง

  ตัวอย่าง: ***สวัสดี*** จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 4. ขีดฆ่า: ใช้คู่หน้าและคู่ท้ายของเครื่องหมาย ~~ รอบคำที่ต้องการให้เป็นขีดฆ่า

  ตัวอย่าง: ~~ไม่สวย~~ จะแสดงผลเป็น ไม่สวย

 5. โค้ดอินไลน์: ใช้เครื่องหมาย เครื่องหมายยกมาอยู่สองครั้ง รอบโค้ดที่ต้องการให้แสดงเป็นโค้ดอินไลน์

  ตัวอย่าง: สวัสดี จะแสดงผลเป็น สวัสดี

 6. บล็อคโค้ด: ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายกำกับ (backtick) ` หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายกำกับสามครั้ง “` ครอบโค้ดที่ต้องการให้แสดงเป็นบล็อคโค้ด

  ตัวอย่าง:

  bash
  print("Hello, World!")
 7. ลิงก์: ใช้สัญลักษณ์ [text](url) เพื่อสร้างลิงก์โดยระบุข้อความและ URL

  ตัวอย่าง: [OpenAI](https://www.openai.com) จะแสดงผลเป็น OpenAI

 8. รายการ:

  • รายการหมายเลข: ใช้เครื่องหมายขีดเส้นตรง (-) หรือเครื่องหมายอักขระหมายเลข (1.) และเว้นช่องว่างไว้ก่อนเริ่มข้อความ

   ตัวอย่าง:

   diff
   - รายการ 1
   - รายการ 2
   - รายการ 3

   ผลลัพธ์:

   • รายการ 1
   • รายการ 2
   • รายการ 3
  • รายการแบบย่อย: เพิ่มช่องว่างหน้าข้อความรายการย่อยเพื่อสร้างรายการย่อยภายใต้รายการหลัก

   ตัวอย่าง:

   markdown
   - รายการหลัก
   - รายการย่อย 1
   - รายการย่อย 2
   - รายการหลัก 2

   ผลลัพธ์:

   • รายการหลัก
    • รายการย่อย 1
    • รายการย่อย 2
   • รายการหลัก 2

นี่เป็นวิธีการใช้ Markdown syntax พื้นฐาน คุณสามารถปรับใช้ตามความต้องการเพื่อแสดงผลตัวอักษรให้เป็นตัวหนาหรือเอียงในเนื้อหาของคุณได้ตามต้องการ

นี่คือ Markdown syntax เกี่ยวกับตารางทั้งหมดพร้อมตัวอย่าง:

 1. ตารางที่ใช้แท็บและแถว:

  markdown
  | Header 1 | Header 2 | Header 3 |
  | -------- | -------- | -------- |
  | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6
 2. ตารางที่ปรับแต่งแถวขอบ:

  markdown
  | Header 1 | Header 2 | Header 3 |
  | :------: | ------- | -------: |
  | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6
  • :------: จัดกึ่งกลางในเซลล์
  • ------- จัดชิดซ้ายในเซลล์
  • -------: จัดชิดขวาในเซลล์
 3. การใช้ Markdown syntax อื่น ๆ ในตาราง:

  markdown
  | **Header 1** | *Header 2* | [Header 3](https://www.example.com) |
  | ------------ | ---------- | ------------------------------- |
  | **Cell 1** | *Cell 2* | [Cell 3](https://www.example.com) |
  | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |

  ผลลัพธ์:

  Header 1 Header 2 Header 3
  Cell 1 Cell 2 Cell 3
  Cell 4 Cell 5 Cell 6

  คุณสามารถปรับแต่งตารางเพิ่มเติมตามความต้องการโดยใช้ Markdown syntax อื่น ๆ ที่รองรับในแต่ละแพลตฟอร์ม หรือหากต้องการความสามารถที่ยืดหยุ่นมากขึ้น คุณอาจใช้ HTML ในการสร้างตารางแทนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ.

  โดยทั่วไป Markdown syntax สำหรับตารางใช้แท็บและเครื่องหมายแทนที่แถวในตาราง และแต่ละแถวใช้เครื่องหมายแทนที่แยกแต่ละเซลล์ในแถวนั้น ๆ โดยการวางเครื่องหมายแทนที่ทั้งแถวให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

พัฒนาสมรรถนะ ที่สำคัญ ใน ตลาดงาน ปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 8 แนวทาง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร วิจัย การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ วิจัย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ วิจัย

เทคนิค ต่อรองเงินเดือน ใน การสมัครงาน

hr ต่อรอง เงินเดือน pantip ต่อ รอง เงินเดือน ก่อนเซ็นสัญญา ฝ่ายบุคคล โทรมา ต่อ รอง เงินเดือน วิธีต่อรองเงินเดือน จบใหม่ ต่อรองเงินเดือนหลังได้ offer ต่อรองเงินเดือนแล้วเงียบ สัมภาษณ์งาน คุยเรื่อง เงินเดือน ต่อรอง เงินเดือน วันเซ็นสัญญา pantip

ควรจะศึกษาบริษัทก่อนสัมภาษณ์หรือไม่?

เขียนแนะนําตัวเองสั้นๆ สมัครงาน แนะนำตัว สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ แปล ฉันอยากร่วมงานกับคุณ ภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ตอบไม่ได้ แนะนําตัวสัมภาษณ์งาน มีประสบการณ์ ตัวอย่างเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ถาม-ตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ใช้ แอปพลิเคชัน ใน การหางาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น10ข้อ แอ พ พลิ เค ชั่ น ที่ใช้ใน สำนักงาน ประโยชน์ของ แอ พ พลิ เค ชั่ น. 5 ข้อ แอ พ พลิ เค ชั่ น สำหรับองค์กร แอ พ พลิ เค ชั่ น. คอมพิวเตอร์ มี อะไร บาง แอ พ ทํา งานในโทรศัพท์ ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น วิจัย แอ พ พลิ เค ชั่ น. application ที่ใช้ เพื่อการ สื่อสาร มี อะไร บ้าง

สิ่งที่นายจ้าง กำลังมองหา ใน ผู้สมัครงานใน ปัจจุบัน

ตัวอย่างคุณสมบัติการสมัครงาน ลักษณะงานที่ต้องการ ตัวอย่าง คุณสมบัติของพนักงานบริษัท คุณสมบัติของอาชีพต่างๆ ความสามารถในการทํางาน มีอะไรบ้าง คุณสมบัติการสมัครงานโรงงาน พนักงานที่ดี ควรมีบุคลิกภาพ เป็น อย่างไร ลักษณะของพนักงานที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือข้อใด

ปัจจัยหลัก การประกอบ อาชีพอิสระ

ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพอิสระมีอะไรบ้าง ข้อดีของการประกอบอาชีพอิสระ คุณสมบัติของอาชีพอิสระ ก่อนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรมีข้อพิจารณาในเรื่องใดบ้าง คุณสมบัติของ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มี อะไร บ้าง อาชีพอิสระมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ มี 4 ข้อประกอบด้วยอะไรบ้าง

สร้างแบรนด์ ส่วนตัว ใน การสมัครงาน

Employer Branding ตัวอย่าง Personal Branding ตัวอย่าง Employer Branding คือ การสร้าง ตัว ต้น แบรนด์ Personal Branding คือ ทํา Personal Branding HR Branding คือ การสร้าง ตัว ตน ให้คน จดจำ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top