หางาน.COM | กิจกรรมด้านสังคมปฐมวัย?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

กิจกรรม ด้านสังคม ปฐมวัย

กิจกรรมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญในการสนับสนุนพัฒนาทักษะสังคมและความรู้เรื่องราวต่าง ๆ นี่คือตัวอย่างกิจกรรมด้านสังคมที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

 1. เล่าเรื่องราว ให้เด็กเล่าเรื่องราวที่เป็นส่วนของชีวิตพวกเขา เช่น การไปท่องเที่ยว ประสบการณ์ในการเรียน หรือเรื่องราวส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยในการสร้างทักษะการพูดและการแสดงออกตนเองได้.

 2. การสร้างเพื่อนสนิท ส่งเสริมการทำความรู้จักและสร้างเพื่อนใหม่ โดยเชิญเด็กมานั่งรอบๆ วงกลมแล้วให้เล่าชื่อและเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเกมหรือกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยให้เด็กมีโอกาสทำความรู้จักและทำงานร่วมกันได้.

 3. กิจกรรมศิลปะ ให้เด็กสร้างงานศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดเห็น ความรู้สึก หรือเรื่องราวของพวกเขา เช่น การวาดภาพ ทำงานฝีมือ หรือสร้างงานประดิษฐ์ต่าง ๆ.

 4. เล่นบทบาท เด็กสามารถเล่นบทบาทของตัวละครหรืออาชีพต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน ตัวอย่างเช่นการเล่นบทบาทของครู หมอ หรือนักมวยปล้ำ.

 5. เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้จักกับวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา ประเพณี และประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่าง ๆ.

 6. การแสดงสัมพันธ์ ให้เด็กมีโอกาสเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว หรือสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นหนึ่งในอนาคต เช่น อาชีพที่ต้องการเป็น โรคสัตว์เลี้ยงที่ต้องการ หรือสถานที่ที่ต้องการไปเยือน.

 7. การเล่นเกมส์ที่เป็นทางสังคม เกมที่เล่นในกลุ่มเป็นทางการสามารถช่วยในการสร้างทักษะสังคมและการมีส่วนร่วม เช่น เกมที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน หรือการเลือกตัดสินใจในกลุ่ม.

 8. การแชร์ ส่งเสริมการแบ่งปันและการช่วยเหลือในกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้ความสำคัญของการให้และรับ โดยจัดกิจกรรมเช่น การแชร์ของเล่น การแบ่งโครงการออกกลุ่ม เป็นต้น.

 9. การเล่นบทบาททางสังคม ให้เด็กแสดงบทบาทของคนในชุมชน หรือบางครั้งอาจจะแสดงบทบาทของสัตว์เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน.

 10. การเล่นกิจกรรมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน กิจกรรมที่ต้องการให้เด็กทำงานร่วมกัน เช่น การสร้างแบบจำลอง ปริศนา หรือสร้างโครงการที่ต้องการความร่วมมือของทุกคน.

ผ่านกิจกรรมด้านสังคมเหล่านี้ เด็กจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสังคมอย่างราบรื่นและสนุกสนาน

สื่อพัฒนาการด้านสังคม ปฐมวัย 

สื่อพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะสังคม การติดต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นี่คือตัวอย่างของสื่อพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

 1. หนังสือเรียน หนังสือเล่มเล็กที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะสังคม โดยเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม.

 2. ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอการ์ตูน วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ทักษะสังคม เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก การแสดงความเป็นมิตร และวิธีการแก้ไขปัญหาในสังคม.

 3. เกมและแบบทดสอบ เกมและแบบทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะสังคม โดยให้เด็กได้ทดลองแก้ไขสถานการณ์ทางสังคม และพัฒนาความรับผิดชอบในการตัดสินใจ.

 4. เรื่องราวและหนังสือภาพ เรื่องราวและหนังสือภาพที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ การแสดงความรู้สึก และสังคม ที่สามารถช่วยเด็กในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ.

 5. แผนภูมิและแผนผัง ใช้แผนภูมิและแผนผังเพื่อแสดงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงทางสังคม เช่น การวาดแผนภูมิของครอบครัว แผนภูมิเพื่อแสดงการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม เป็นต้น.

 6. สื่อการ์ตูนและภาพประกอบ การ์ตูนและภาพประกอบที่มีเรื่องราวที่สอนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การแสดงความเป็นมิตร และประเด็นสังคมอื่น ๆ.

 7. สื่อออดิโอ วีดีโอที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะสังคม เช่น วีดีโอเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการสร้างความเข้าใจในสังคม.

 8. แผนภูมิเกี่ยวกับความรับผิดชอบ แผนภูมิที่ช่วยในการเข้าใจและแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น แผนภูมิแสดงการทำหน้าที่ในบ้านหรือโรงเรียน.

 9. เพลงและท่องโลกเพลง เพลงที่มีเนื้อหาที่สอนคุณธรรมและความพึงพอใจทางสังคม และท่องโลกเพลงที่นำเสนอวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคมให้เด็กได้รู้จัก.

สื่อพัฒนาการด้านสังคมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะสังคมและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปฐมวัยของพวกเขา

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย-จิตใจ-สังคม-ปัญญา) สำหรับเด็กปฐมวัยอาจมีดังนี้

 1. การเล่นแบบสร้างสรรค์ (สร้างร่างกายและปัญญา) เช่น การสร้างโมเดลของสิ่งต่าง ๆ จากวัตถุต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางจิตใจ การสร้างสรรค์ในการเล่นกับลูกบอลลูน่าเพื่อพัฒนาทักษะทางกาย และการตีกอล์ฟของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะปัญญา.

 2. กิจกรรมการอ่าน (จิตใจและปัญญา) การอ่านเรื่องราวและหนังสือภาพที่เป็นแนวการเรียนรู้และความรู้สู่เด็ก ที่เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ทักษะการอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการค้นคว้าและความรู้ในเรื่องต่าง ๆ.

 3. กิจกรรมเล่นกลุ่ม (สังคม) เช่น เกมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน เช่น เล่นการ์ดสร้างเรื่องราวเรื่องเดียวกัน หรือการสร้างโปรแกรมการแสดงความรู้สึกของตัวละครในกลุ่ม นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์และทักษะสังคม.

 4. กิจกรรมออกกำลังกาย (ร่างกายและจิตใจ) เช่น การเล่นเกมที่ต้องการการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งกระโดดหรือเต้นรำ ที่เสริมพลังงานและสร้างความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมร่างกายและจิตใจ.

กิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในทุกด้านของเด็ก โดยให้ความสำคัญกับทักษะที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของพวกเขา

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ปฐมวัย 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะทางสังคม เพื่อให้เด็กพัฒนาการสังคมอย่างดีและมีความพร้อมในการเข้าสังคมในชุมชน นี่เป็นตัวอย่างโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อโครงการ “สร้างเพื่อนสนิท การเรียนรู้และเติมเต็มทักษะสังคมในเด็กปฐมวัย”

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสังคมในเด็กปฐมวัย
 • สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการแก้ไขปัญหาทางสังคม
 • สร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคมและบทบาทของตนในชุมชน

กิจกรรมหลัก

 1. กิจกรรมเรียนรู้ทางเกม การจัดกิจกรรมเกมที่ให้เด็กเรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแบ่งปัน และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยเล่นเกมที่ใช้ส่วนร่วมของกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์และการพัฒนาทักษะสังคม.

 2. กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบในบทบาทต่าง ๆ ในชุมชน โดยเล่นบทบาทเป็นอาชีพหรือบทบาททางสังคมต่าง ๆ เพื่อเข้าใจบทบาทและความสำคัญของการทำหน้าที่ในสังคม.

 3. กิจกรรมสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในผู้อื่น การเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลในชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมที่เน้นการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของเด็กเอง.

 4. กิจกรรมนำเสนอเรื่องราว การให้โอกาสให้เด็กนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาหรือภาพเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกตนเอง.

 5. กิจกรรมสร้างโปสเตอร์หรือผลงานศิลปะ เด็กจะได้รับโอกาสในการสร้างผลงานศิลปะหรือโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมผ่านภาพ.

 6. กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน การพาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น กิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือการเข้าร่วมการกำนันของชุมชน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในสังคม.

การประเมินผล โครงการสามารถประเมินผลได้โดยการสำรวจความคิดเห็นของเด็ก การดูว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ การเข้าใจเรื่องราวทางสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและบทบาทที่เล่นในกิจกรรมต่าง ๆ

โครงการเช่นนี้ช่วยสร้างพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างเต็มตัวในช่วงปฐมวัยของพวกเขา และส่งผลในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจในตนเองในการเข้าสังคมในอนาคต

กิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ปฐมวัย 

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสำหรับเด็กปฐมวัยจะเน้นการเรียนรู้ความรู้สึก การจัดการอารมณ์ และการสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน นี่เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่อาจเป็นประโยชน์

 1. กิจกรรมคิดเรื่องราว (Storytelling) ให้เด็กเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวความรู้สึกของพวกเขา เช่น เรื่องราวที่ทำให้เขารู้สึกสุข โกรธ หรือกังวล เพื่อให้เด็กเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น.

 2. การเล่าเรื่องอิมโพเวอร์ชัน (Emotion Regulation Stories) สร้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครที่ต้องจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อสอนเด็กวิธีการรับมือกับอารมณ์ที่ต่าง ๆ และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง.

 3. กิจกรรมวาดภาพอารมณ์ ให้เด็กวาดภาพที่แสดงออกถึงความรู้สึกของพวกเขา เช่น วาดภาพของตัวเองเมื่อรู้สึกเศร้า รู้สึกดี หรือรู้สึกกังวล นอกจากนี้สามารถให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพที่วาดขึ้นได้ด้วย.

 4. การสร้างอารมณ์แทนภาษา (Emotion Charades) เด็กจะต้องเลียนแบบอารมณ์และความรู้สึกโดยไม่ใช้คำพูด ให้เด็กเล่นบทบาทแสดงออกถึงอารมณ์ต่าง ๆ และคนอื่นจะพยายามเดาว่าอารมณ์เหล่านั้นคืออะไร.

 5. การสร้างอารมณ์ด้วยสี (Emotion Collage) ให้เด็กตัดรูปภาพจากนิตยสารหรือแคตตาล็อกที่แสดงความรู้สึกต่าง ๆ และนำมาสร้างโคลลาจขึ้น โดยวางรูปภาพต่าง ๆ ในกระดาษเพื่อแสดงความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ.

 6. การปฏิบัติซ้อมการออกเสียงอารมณ์ (Emotion Role-Playing) เล่นบทบาทเป็นตัวละครที่มีอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และให้เด็กพูดเสียงออกมาเมื่อเป็นตัวละครนั้น ๆ เพื่อฝึกการแสดงอารมณ์และความรู้สึก.

 7. การนำเสนอเรื่องราวด้วยตัวละครผ่านวิดีโอ เด็กสามารถสร้างวิดีโอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง หรือสร้างเรื่องราวที่ให้เข้าถึงความรู้สึกของผู้ชมได้.

 8. การฟังเพลงและเพลงบรรเลง การฟังเพลงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ เช่น เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสุข ความรัก หรือความเศร้า เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน.

กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กพัฒนาการจัดการความรู้สึก ความคิด เชิงบวกและเชิงลบ และความรับผิดชอบต่อความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดที่มีอยู่ในใจของพวกเขาออกมาแบบเปิดเผย ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และจิตใจในเด็กปฐมวัย

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com