การส่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานต้องมีความยาวเท่าใด?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การส่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานต้องมีความยาวเท่าใด?

ความยาวของเรซูเม่และจดหมายสมัครงานขึ้นอยู่กับความสมพร้อมและประสบการณ์ของคุณ และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความคาดหวังของบริษัทที่คุณสมัครงานด้วย

นักสมัครงานควรให้ความสำคัญกับคุณภาพและเนื้อหาของเรซูเม่และจดหมายสมัครงานมากกว่าความยาว ดังนั้นหากสามารถสื่อสารและสรุปข้อมูลที่สำคัญในขอบเขตที่สั้นและกระชับได้ ก็จะเป็นไปได้ดีเช่นกัน

นี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับความยาวของเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน

 1. เรซูเม่ เรซูเม่ควรมีความยาวประมาณหนึ่งถึงสองหน้ากระดาษ A4 โดยรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน, การศึกษา, ทักษะ, และผลงาน. หากคุณมีประสบการณ์การทำงานมากมายและหลากหลาย คุณอาจต้องย่อสรุปและเลือกนำเสนอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด.

 2. จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงานควรสรุปความสนใจของคุณในตำแหน่งงานนั้น ชี้แจงความพร้อมในการทำงานและทักษะที่เกี่ยวข้อง, และแสดงความกระตือรือร้นในการเข้าสู่กระบวนการสรรหางาน.

อย่างไรก็ตาม, ถ้าคุณมีข้อมูลที่มีคุณค่าและน่าสนใจ เช่น ประสบการณ์ทำงานหรือโครงการที่มีน้ำหนักมาก และต้องการนำเสนอในรูปแบบเต็มที่ ความยาวอาจจะมากขึ้นได้ตามความเหมาะสม การเลือกใช้ข้อมูลที่สำคัญและนำเสนออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างเรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณ.

ตัวอย่าง การส่ง resume ทาง e-mail

แนบเอกสารเรซูเม่ทางอีเมล์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการสมัครงาน นี่คือตัวอย่างของวิธีการส่งเรซูเม่ทางอีเมล์

*** หัวข้ออีเมล์ Application for [ตำแหน่งงานที่สมัคร] – [ชื่อคุณ]

เรียนคุณ [ชื่อผู้รับสมัคร] (หรือ ชื่อบริษัทหากไม่มีชื่อผู้รับสมัคร),

ด้วยความยินดีและความกระตือรือร้นที่สูง ฉันขอส่งใบสมัครงานของฉันสำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่งงานที่สมัคร] ที่บริษัท [ชื่อบริษัท] ตามที่ปรากฏในประกาศงาน.

ฉันได้รวบรวมประสบการณ์การทำงานและความรู้สึกในด้าน [ระบุความสามารถหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง] ไว้ในเรซูเม่ที่แนบมากับอีเมล์นี้ ฉันหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความสนใจและพิจารณาเป็นอย่างดี.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสมัครงานของฉัน กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่ [หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อ].

ขอบคุณสำหรับโอกาสที่คุณให้กับฉันในการสมัครงานที่ [ชื่อบริษัท] และฉันหวังว่าจะได้พบคุณในโอกาสหน้า.

ด้วยความเคารพอย่างสูง,
[ชื่อคุณ]
[หมายเลขโทรศัพท์]
[อีเมล์ติดต่อ]

หมายเหตุ

 • แนบเอกสารเรซูเม่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ Word เพื่อให้คงรูปแบบและเนื้อหาตามที่คุณจัดทำไว้.
 • หัวข้ออีเมล์ควรระบุชื่อตำแหน่งงานที่คุณสมัครในรูปแบบสั้นๆ.
 • ข้อควรระวังในการส่งอีเมล์ ตรวจสอบคำผิดการสะกดและความถูกต้องก่อนที่จะส่ง, รวมถึงแนบไฟล์เอกสารที่ถูกต้อง.

ขอให้โชคดีในการส่งใบสมัครงาน!

วิธี การส่ง resume ทาง e-mail

การส่งเรซูเม่ทางอีเมล์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการสมัครงาน นี่คือวิธีการทำ

 1. เตรียมไฟล์เรซูเม่ ให้เตรียมไฟล์เรซูเม่ของคุณในรูปแบบ PDF หรือ Word และตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อถึงตำแหน่งงานและชื่อของคุณ เช่น “Resume_JohnDoe_SoftwareEngineer.pdf”.

 2. เขียนข้อความอีเมล์ เปิดโปรแกรมอีเมล์และสร้างอีเมล์ใหม่ ระบุหัวข้ออีเมล์ให้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เริ่มเขียนเนื้อหาข้อความอีเมล์ด้วยการทักทายผู้รับสมัคร.

 3. ระบุวัตถุประสงค์ของอีเมล์ ระบุเหตุผลที่คุณส่งอีเมล์นี้ เช่น “I am writing to express my interest in the [ตำแหน่งงานที่สมัคร] position at [ชื่อบริษัท].”

 4. แนบไฟล์เรซูเม่ ในส่วนของเนื้อหาข้อความอีเมล์ ระบุว่าคุณแนบไฟล์เรซูเม่ เช่น “Please find attached my resume for your consideration.”

 5. ระบุข้อมูลการติดต่อ ระบุข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อให้ผู้รับสมัครสามารถติดต่อกลับได้ง่าย เช่น “Should you require any further information, please do not hesitate to contact me at [หมายเลขโทรศัพท์] or [อีเมล์ติดต่อ].”

 6. ส่งอีเมล์ทดสอบ ก่อนส่งอีเมล์จริง คุณควรส่งทดสอบไปยังที่อยู่อีเมล์ตัวเองเพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบและเนื้อหาถูกต้องตามที่คุณตั้งใจ.

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจ ก่อนที่จะกดส่งอีเมล์ไปยังผู้รับสมัคร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้รับสมัครและที่อยู่อีเมล์ถูกต้อง.

วิธีส่งเรซูเม่ ทางไลน์

การส่งเรซูเม่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เป็นวิธีที่สะดวกและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เมื่อต้องการส่งข้อมูลสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคม นี่คือวิธีการทำ

 1. เตรียมไฟล์เรซูเม่ สร้างหรือแปลงไฟล์เรซูเม่ของคุณให้อยู่ในรูปแบบ PDF หรือไฟล์รูปแบบอื่นที่เหมาะสม.

 2. เปิดแอปไลน์ เปิดแอปพลิเคชันไลน์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ.

 3. ไปที่แชทหรือกลุ่ม ไปที่หน้าแชทหรือกลุ่มที่คุณต้องการส่งเรซูเม่ หรือสามารถสร้างแชทใหม่ได้โดยเลือกบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อมูล.

 4. แนบไฟล์เรซูเม่ ในแชทหรือกลุ่มที่คุณเลือก ใช้ไอคอนแนบไฟล์ (ไอคอนเป็นเครื่องหมายพิเศษที่ปรากฏเมื่อเลือกแชท) เพื่อเรียกดูและแนบไฟล์เรซูเม่ของคุณจากแอปพลิเคชันหรือคลังข้อมูล.

 5. เพิ่มข้อความเสริม (ถ้าต้องการ) หากคุณต้องการเพิ่มข้อความเสริมเกี่ยวกับการสมัครงานหรือคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถพิมพ์ข้อความในแชทเพิ่มเติมได้.

 6. กดส่ง เมื่อไฟล์เรซูเม่แนบเสร็จ และหากคุณเพิ่มข้อความเสริมไว้ ให้กดปุ่มส่งเพื่อส่งข้อความและไฟล์เรซูเม่.

อย่าลืมตรวจสอบว่าไฟล์เรซูเม่แนบถูกต้องและพร้อมสำหรับการส่ง และคำแนะนำของบริษัท (หากมี) เช่นการเพิ่มข้อความในแชทหรือการส่งข้อมูลเพิ่มเติมทางอื่นๆ อาจต้องตามตามด้วยเช่น.

ส่งเรซูเม่ ไฟล์อะไร

เมื่อคุณต้องการส่งเรซูเม่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ คุณสามารถแนบไฟล์เรซูเม่ที่มีรูปแบบได้หลากหลาย ต่อไปนี้คือรูปแบบไฟล์ที่คุณสามารถใช้

 1. PDF (Portable Document Format) PDF เป็นรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับการแชร์เอกสาร และมักจะเก็บรูปแบบเรกคอร์ดและรูปภาพไว้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่แล้ว PDF เป็นรูปแบบที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการส่งเรซูเม่.

 2. Microsoft Word (DOCX) ไฟล์ Microsoft Word (.docx) ยังคงเป็นรูปแบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการส่งเรซูเม่ คุณสามารถแนบไฟล์ Word เพื่อให้ผู้รับสมัครสามารถเปิดและดูเนื้อหาได้.

 3. รูปภาพ (JPG, PNG) หากคุณมีรูปแบบเรซูเม่ที่เน้นการนำเสนอผ่านรูปภาพ คุณสามารถแปลงเรซูเม่ของคุณเป็นไฟล์รูปภาพ (เช่น .jpg หรือ .png) และแนบมากับข้อความอีเมล์.

คุณควรใช้รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการส่งเรซูเม่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว PDF หรือ DOCX เป็นรูปแบบที่คุณควรพิจารณาในการส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้เก็บข้อมูลและรูปแบบไว้อย่างถูกต้อง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

พัฒนา ทักษะ ทางจิตวิทยา สมองใหม่ สำหรับ สมัครงาน

งานวิจัย เกี่ยวกับทักษะสมอง ef ทักษะ EF ปฐมวัย ทักษะ EF ปฐมวัย 9 ด้าน กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง ef มีอะไรบ้าง ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef ทักษะสมอง ef กลุ่มทักษะปฏิบัติ ทักษะ EF ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

อาชีพอิสระ ด้านการผลิต มีอะไรบ้าง ?

อาชีพอิสระด้านผู้ให้บริการ มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระ 30 อาชีพ 20 อาชีพรับจ้าง มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระมีอะไรบ้าง ก่อนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรมีข้อพิจารณาในเรื่องใดบ้าง ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ มี 4 ข้อประกอบด้วยอะไรบ้าง อาชีพอิสระค้าขาย อาชีพอิสระมีกี่ประเภท

เทคนิค ต่อรองเงินเดือน ใน การสมัครงาน

hr ต่อรอง เงินเดือน pantip ต่อ รอง เงินเดือน ก่อนเซ็นสัญญา ฝ่ายบุคคล โทรมา ต่อ รอง เงินเดือน วิธีต่อรองเงินเดือน จบใหม่ ต่อรองเงินเดือนหลังได้ offer ต่อรองเงินเดือนแล้วเงียบ สัมภาษณ์งาน คุยเรื่อง เงินเดือน ต่อรอง เงินเดือน วันเซ็นสัญญา pantip

วิธีการใช้ รีวิว และคะแนนบริษัท ในการสมัครงาน

ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน เขียนแนะนําตัวเองสั้นๆ สมัครงาน เขียนแนะนําตัวให้บริษัทรู้จัก ตัวอย่าง ตัวอย่างเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง resume ตัวอย่าง กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่าง

คำแนะนำ การจัดการ ปฏิเสธ การสัมภาษณ์งาน

เหตุผลในการปฏิเสธ สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการปฏิเสธงานอย่างสุภาพ ภาษาอังกฤษ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์งาน ตัวอย่าง ปฏิเสธสัมภาษณ์งาน pantip ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธสัมภาษณ์งาน ภาษาไทย วิธีปฏิเสธงานแบบ สุภาพ ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธงาน ภาษาไทย ปฏิเสธการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาทักษะ ด้านอื่นๆ เพื่อ เพิ่มโอกาส ใน การหางาน

ทักษะการทํางาน 5 ทักษะ ทักษะที่สําคัญในการทํางาน 4 ทักษะ 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม ทักษะที่สําคัญในการทํางาน มีอะไรบ้าง ทักษะการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง ทักษะการ ทำงาน ในองค์กร ทักษะส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม

การมีส่วนร่วมในองค์กร ร่วมในการพัฒนาองค์กร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร การมีส่วนร่วมในการทํางาน หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน employee involvement การมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีวิธีการอย่างไร การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPT แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ออนไลน์

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอคืออะไร

เอกสารสมัครงานทั่วไป มีอะไรบ้าง เอกสารสมัครงาน ตัวอย่าง เอกสารสมัครงานโรงงาน สมัครงานใช้อะไรบ้าง เอกสารสมัครงานพาร์ทไทม์ เอกสารสมัครงาน เซ็นสําเนาถูกต้อง เอกสารสมัครงาน ต้องเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ไหม เอกสารสมัครงานโรงแรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top