หางาน.COM | การสร้างเครือข่ายคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรสำหรับการหางาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การสร้างเครือข่ายคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรสำหรับการหางาน

การสร้างเครือข่าย (Networking) คือกระบวนการสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่อาจเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสนใจ ผู้บริหาร ครูความรู้ หรือบุคคลใดๆ ที่อาจมีบทบาทและความสำคัญในการสนับสนุนและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเรื่องต่างๆ รวมถึงการหางานด้วย

ประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายสำหรับการหางานได้แก่

 1. เข้าถึงโอกาสงานที่ไม่เผยแพร่ มีงานที่ไม่ได้โฆษณาอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์ การมีเครือข่ายที่กว้างขวางอาจทำให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสงานเหล่านี้ผ่านทางการสนทนากับคนในวงการ

 2. ข้อมูลและคำปรึกษา ผู้ในวงการและเครือข่ายอาจมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแชร์กับคุณได้ เช่น คำแนะนำในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจ เป็นต้น

 3. แหล่งข่าวสารและเทรนด์ เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับคนในวงการสามารถให้คุณทราบถึงข่าวสารและเทรนด์ในวงการงานที่คุณสนใจ

 4. การสนับสนุนจากผู้รู้และผู้มีอิทธิพล ผู้ในวงการที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์อาจเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนวทาง หรือแม้แต่ขอบทสนิทสนมเกี่ยวกับโอกาสงานที่เข้ามา

 5. โอกาสในอนาคต เครือข่ายที่คุณสร้างอาจเป็นโอกาสสำหรับงานในอนาคต เพราะความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้ในวงการที่อาจเป็นผู้ว่าจ้างในอนาคต

 6. การแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน เครือข่ายคุณอาจช่วยกระจายข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการงานไปถึงคนในวงการที่อาจเชื่อมโยงกับโอกาสงาน

สร้างเครือข่ายไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการเข้าใจผู้คนในวงการที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสหางานที่เหมาะสมและเพิ่มความสำเร็จในอนาคต

การสร้างเครือข่ายเพื่อการหางานยังเกี่ยวข้องกับการใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้น ดังนั้นนี่คือบางเคล็ดลับเพื่อสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์สำหรับการหางาน

 1. เข้าร่วมกิจกรรมและอีเวนต์ เข้าร่วมงานสัมมนา อีเวนต์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่คุณสนใจ เป็นโอกาสที่ดีในการพบปะคนในวงการและสร้างความรู้จัก

 2. ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงกับคนในวงการ แบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่ายออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 3. แสดงความจริงใจและความสำเร็จ แชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการศึกษาในโพสต์หรือบทความ นี่อาจช่วยเสริมความเชื่อถือและความน่าสนใจในตาคนอื่น

 4. ขอคำแนะนำและเป็นผู้ให้คำแนะนำ ถ้าคุณพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในสาขางานที่คุณสนใจ อย่ากลัวที่จะขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากพวกเขา

 5. พยายามช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือและรับรู้ความต้องการของผู้อื่นเมื่อเป็นไปได้ เช่น แชร์ข้อมูลหรือแนวทางที่อาจมีประโยชน์กับคนในวงการ

 6. รักษาความสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นโดยการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ แชทหรือสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์และข่าวสารใหม่ๆ เพื่อคงความรู้สึกว่าคุณนับถือความสัมพันธ์นั้น

 7. ความน่าสนใจและความถนัด ค้นหาวิธีที่คุณสามารถช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ที่คุณมีด้วยคนในวงการ นี่อาจเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำทริค หรือแม้แต่แบ่งปันโอกาสงานที่คุณพบ

การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียว มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานและควรทำอย่างสม่ำเสมอ การสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าสำหรับการหางานอาจจะไม่เพียงแค่ช่วยในการหางานใหม่ แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในวงการและเปิดโอกาสในอนาคตด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com