มีการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนี้อย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

มีการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนี้อย่างไร?

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่คุณทำเพื่อกำหนดว่าคุณต้องการที่จะบรรลุอะไรในบทบาทหรือตำแหน่งงานของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวจะมีดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายยามรู้ (S.M.A.R.T Goals)

  • Specific (มีเป้าหมายเฉพาะ) เป้าหมายควรจะถูกกำหนดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อให้คุณเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าคุณต้องทำอะไร
  • Measurable (สามารถวัดได้) เป้าหมายควรจะเป็นเชิงปริมาณหรือปริมาณ เพื่อให้คุณสามารถวัดความคืบหน้าและความสำเร็จได้
  • Achievable (เป็นไปได้) เป้าหมายควรจะเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงในเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่
  • Relevant (เกี่ยวข้อง) เป้าหมายควรจะเกี่ยวข้องกับคำอธิบายงานและการพัฒนาส่วนตัวของคุณ
  • Time-bound (มีระยะเวลากำหนด) เป้าหมายควรจะมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการบรรลุ
 2. แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ

  • การแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนย่อยๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการและบริหารเวลา และช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน
 3. สร้างแผนการดำเนินงาน

  • กำหนดวิธีการที่คุณจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการกำหนดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น
 4. ติดตามและปรับปรุง

  • ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณตามเป้าหมายที่กำหนดและปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามความต้องการและสถานการณ์
 5. ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย

  • ทุกๆ ประเภทของเป้าหมายจะต้องถูกทบทวนเพื่อดูว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่ได้ผลตามที่คาดหวังคุณควรทำการปรับปรุงเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาและเติบโตในบทบาทของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จในการทำงานของคุณ

เพื่อให้คุณเข้าใจดีขึ้นเรื่องการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงาน นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้คุณปฏิบัติตาม

 1. ตั้งคำถามตนเอง
  • คำถามเหล่านี้อาจช่วยให้คุณครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
   • ทำไมเป้าหมายนี้สำคัญกับบทบาทหรือความพัฒนาของฉัน?
   • ทำไมเป้าหมายนี้สอดคล้องกับความเหมาะสมของตำแหน่งงานหรือองค์กรนี้?
   • มีวิธีใดที่ฉันสามารถวัดความสำเร็จของเป้าหมายได้บ้าง?
 2. การสื่อสารเป้าหมาย
  • แบ่งปันเป้าหมายที่คุณกำหนดกับผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและสามารถสนับสนุนคุณได้
 3. การระบุและแก้ไขอุปสรรค
  • ระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานสู่เป้าหมาย และคิดว่าคุณจะจัดการกับมันอย่างไร
 4. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ตระหนักถึงความรู้สึกและทักษะที่คุณต้องการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ใหม่หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่
 5. รักษาความสม่ำเสมอ
  การทำงานสู่เป้าหมายอาจต้องการเวลาและความอุตส่าห์ ความสม่ำเสมอในการกระทำที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายจะช่วยให้คุณไม่มีสิ่งที่มาขวางหรือสลับความสนใจ
 6. การประเมินและส่งเสริมตนเอง
  ประเมินความคืบหน้าของคุณเป็นระยะเวลาและส่งเสริมตนเองด้วยการให้รางวัลหรือเล่าสู่ผู้อื่นเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในการทำงานเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระเบียบและต้องการความพยายามต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

ควรจะใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานหรือไม่

รายชื่อบริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางานในกรุงเทพ บริษัทจัดหางานในประเทศไทย บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศ บริษัทจัดหางาน สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางานออนไลน์ รายชื่อบริษัท จัดหา งานไปต่างประเทศ

มีโอกาสการเจริญเติบโตในตำแหน่งงานนี้อย่างไร

การเติบโตในสายงาน ภาษาอังกฤษ การเติบโตในหน้าที่การงาน มุมมองตัวเองในการเติบโต วางแผนหรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร การเติบโตของชีวิต สิ่งที่ควรปรับปรุง ในการ ทํา งาน หาก ได้ ทํา งานที่นี้ คุณจะ ทํา อย่างไรให้ ตัวคุณเอง องค์กร ก้าวหน้า จะช่วยพัฒนาองค์กร อย่างไร เมื่อ สำรวจ ตนเอง แล้ว สิ่งที่จะทำให้ ชีวิต เรา เจริญ ก้าวหน้า คือ

สร้างแฟ้มผลงาน ที่ มีคุณค่า สำหรับ การหางาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio สมัครงาน portfolio สมัครงาน มีอะไรบ้าง การทําแฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ doc ตัวอย่าง portfolio สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน portfolio สมัครงานราชการ portfolio สมัครงาน สวยๆ ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการเริ่มต้นหางานอย่างไร

วิธีการหางาน 5 วิธี วิธี หางาน ง่ายๆ วิธีการหางานและสมัครงาน วิธีหางานให้ได้เร็ว การหางานวิธีใดรวดเร็วที่สุด เพราะอะไร วิธีการหางานสื่อสิ่งพิมพ์ วิธีหางานพาร์ทไทม์ มูยังไงให้ได้งาน

สร้างแบรนด์ ส่วนตัว ใน การสมัครงาน

Employer Branding ตัวอย่าง Personal Branding ตัวอย่าง Employer Branding คือ การสร้าง ตัว ต้น แบรนด์ Personal Branding คือ ทํา Personal Branding HR Branding คือ การสร้าง ตัว ตน ให้คน จดจำ

ควรจะจัดการเอกสารการสมัครงานอย่างไร

เอกสารสมัครงานทั่วไป มีอะไรบ้าง เอกสารสมัครงาน ตัวอย่าง เอกสารสมัครงานโรงงาน สมัครงานใช้อะไรบ้าง เอกสารสมัครงานพาร์ทไทม์ เอกสารสมัครงาน เซ็นสําเนาถูกต้อง เอกสารสมัครงาน ต้องเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ไหม เอกสารสมัครงานโรงแรม

ใช้ข้อมูล ในการตัดสินใจ สมัครงาน

ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกอาชีพมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ปัจจัยในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้าง การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง หลักในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้าง ปัญหาก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ ใบงาน แนวทางการเลือกอาชีพ การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ กศน ปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับการวางแผนการศึกษาเพื่อเลือกอาชีพ มีกี่องค์ประกอบ

เรียก เงินเดือน น้อยไปทำ ไง ดี เทคนิคการเรียก

เทคนิคการเรียก เงินเดือน  เรียก เงินเดือน ต่ำกว่า ฐาน เรียก เงินเดือน 25 000 เรียก เงินเดือน 50,000 เรียก เงิน ต่ำกว่าโครงสร้าง บริษัท เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เปลี่ยนสายงาน เรียก เงินเดือน เท่า ไหร่ เรท เงินเดือน 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top