หางาน.COM | เรียกเงินเดือนน้อยไปทำ ไงดีเทคนิคการเรียก?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เรียก เงินเดือน น้อยไปทำ ไง ดี

ถ้าคุณรับเงินเดือนที่น้อยกว่าที่คุณคาดหวังหรือต้องการ อาจมีวิธีในการจัดการทางการเงินเพื่อช่วยให้คุณเหลือเงินใช้ได้มากขึ้นได้บ้าง นี่คือห้าทิปที่อาจช่วยให้คุณจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. สำรวจงบประมาณ ตรวจสอบรายจ่ายทั้งหมดของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายได้ที่ไม่จำเป็น เช่น การลดค่าอาหารหรือเครื่องดื่มนอกบ้าน หรือคิดหาวิธีที่คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ เช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันเป็นประจำ

 2. สร้างแผนงบประมาณ กำหนดแผนงบประมาณที่เป็นรายปีหรือรายเดือนเพื่อควบคุมรายจ่ายของคุณ จัดสรรเงินไปใช้ในแต่ละหมวดหมู่ตามความสำคัญ ให้มีการเก็บรักษาเงินสำรองฉุกเฉินด้วย

 3. ลดหนี้ หากคุณมีหนี้ค้างชำระ พยายามลดหนี้ที่สูงที่สุดก่อน คุณสามารถพิจารณาการใช้เงินเพิ่มหรือหางานพิเศษเพื่อชำระหนี้ได้

 4. พิจารณางานพิเศษ คุณอาจต้องคิดที่จะหางานพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถทำในเวลาว่างหรือในช่วงเสริมสำหรับเพิ่มรายได้ คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความสามารถและเวลาที่มีอยู่

 5. พิจารณาการพักเงิน ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ คุณอาจต้องพิจารณาการปรับเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิตเพื่อประหยัดเงิน เช่น การเลือกที่จะไม่เดินทางไกลหรือไม่เล่นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินเป็นประจำ

สำหรับเรื่องนี้ สำคัญที่สุดคือการวางแผนและการทำงบประมาณที่ดี เพื่อให้คุณสามารถจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ารายได้จะน้อยลงเล็กน้อย

เรียก เงิน ต่ำกว่าโครงสร้าง บริษัท

การเรียกเงินที่ต่ำกว่าโครงสร้างบริษัทสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ศึกษาโครงสร้างบริษัท ศึกษาและทำความเข้าใจในโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนการประเมินผลงานและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนตามนโยบายขององค์กร

 2. พิจารณาผลงานและความคุ้มค่า ประเมินผลงานของคุณในระหว่างเวลาที่คุณทำงานในบริษัท ค้นหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและคุณค่าที่คุณนำเข้าสู่องค์กร ตรวจสอบการแสดงความคุ้มค่าของคุณต่อองค์กร เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่, การทำงานทีม, ความสามารถพิเศษ, และความเป็นผู้นำ

 3. เตรียมข้อมูลสนับสนุน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณดำเนินการอยู่ เช่น รายละเอียดตำแหน่งงาน, ภาวะตลาดงานในอุตสาหกรรม, และการเปรียบเทียบเงินเดือนในตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกัน

 4. จัดเตรียมการเจรจา ทำการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณในการเรียกเงิน กำหนดจำนวนเงินที่คุณคาดหวัง และเตรียมข้อเสนอและหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องเงินเดือน

 5. สื่อสารอย่างเหมาะสม สื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นใจในเหตุผลที่คุณคาดหวังในการเรียกเงินเดือน อธิบายถึงความคุ้มค่าและผลงานที่คุณนำมาช่วยการพัฒนาของบริษัท ให้มีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และให้เหตุผลที่มีน้ำหนักเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร

 6. พิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ ถ้าการเรียกเงินเดือนที่ต่ำกว่าโครงสร้างบริษัทไม่สำเร็จ คุณอาจต้องพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนงานหากคุณพบว่ามีโอกาสที่ดีกว่าที่บริษัทปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบและพิจารณาผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเรียกเงินเดือนที่ต่ำกว่าโครงสร้างของบริษัท ระวังให้แน่ใจว่าคุณเห็นภาพรวมและผลที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการ

เปลี่ยนสายงาน เรียก เงินเดือน เท่า ไหร่

การเรียกเงินเดือนในสายงานใหม่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งงานที่คุณสมัคร, ระดับความเชี่ยวชาญ, ประสบการณ์ที่มี, ภูมิลำเนาที่ตั้งของบริษัท, และตลาดงานในอุตสาหกรรมที่คุณเข้าสู่.

อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณว่าคุณต้องการเพิ่มรายได้หรือต้องการรับรายได้ที่สูงขึ้นที่สายงานใหม่ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ้างงานและโครงสร้างการตอบแทนของบริษัทที่คุณสมัคร.

การหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับเงินเดือนที่สามารถคาดหวังได้สามารถทำได้โดยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เช่น

 1. งานที่มีตำแหน่งที่คล้ายคลึง สำรวจตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกับสายงานที่คุณสนใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเงินเดือนที่สามารถคาดหวังได้ในตำแหน่งเหล่านั้น

 2. เว็บไซต์และเครื่องมือออนไลน์ ค้นคว้าเว็บไซต์และเครื่องมือออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งงานที่สนใจ

 3. สำรวจตลาดงาน สำรวจตลาดงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกเงินเดือนในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และความต้องการของตลาด

 4. พูดคุยกับผู้รู้ ถามคำถามหรือสนทนากับคนที่ทำงานในสายงานที่คุณสนใจเพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับเงินเดือนที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มีนักวิเคราะห์เงินเดือนและข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนเรียกเงินเดือนที่เหมาะสมในสายงานใหม่ของคุณได้อย่างถูกต้อง

เทคนิคการเรียก เงินเดือน

การเรียกร้องเงินเดือนที่เหมาะสมสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคและวิธีต่อไปนี้

 1. สำรวจข้อมูล ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณปฏิบัติอยู่ ค้นคว้าเกี่ยวกับรายละเอียดตำแหน่งงานที่คุณทำอยู่ เช่น ค่าตลอด, สวัสดิการ, และมูลค่าตลาดของตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมของคุณ

 2. เตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลและเตรียมเอกสารที่สนับสนุนที่จะช่วยให้คุณสามารถแสดงเหตุผลที่ชัดเจนและยอมรับได้ในการขอเงินเดือนเพิ่ม เช่น ผลงานที่ดี, ความรับผิดชอบในหน้าที่, การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายขององค์กร

 3. วางแผนการพูด กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารและเรียกร้องเงินเดือน เตรียมข้อเสนอที่ชัดเจนและมั่นใจในการบอกเหตุผลว่าทำไมคุณควรได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น

 4. นำเสนออย่างมั่นใจ หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเชิงอารมณ์ และสื่อความเห็นของคุณในทางวิชาชีพที่มั่นใจ ต้องการให้ผู้ประเมินเห็นว่าคุณมีคุณค่าและความสามารถในการทำงาน

 5. เตรียมตัวสำหรับการเจรจา พิจารณาการเจรจากล่าวให้คุณรับรู้ถึงระดับเงินเดือนที่คุณต้องการ และคิดให้เป็นไปได้ว่าจะมีของแถมอื่น ๆ ที่คุณสามารถต่อรองได้ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะตอบคำถามหรือประเมินในกระบวนการเจรจา

 6. ออกไปทำงานในตำแหน่งอื่น ถ้าการเรียกร้องเงินเดือนไม่สำเร็จ คุณอาจต้องพิจารณาการเปลี่ยนงานหรือไปทำงานในบริษัทที่มีการตอบรับเงินเดือนที่สูงกว่า

สุดท้ายนี้ อย่าลืมที่จะแสดงความเคารพและมีการต่อสู้อย่างเหมาะสมเมื่อคุณขอเงินเดือน เตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านข้อมูลและสมอารมณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเงินเดือนที่เหมาะสม

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com