หางาน.COM | การเตรียมตัวสัมภาษณ์ควรทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การเตรียมตัวสัมภาษณ์ควรทำอย่างไร

การเตรียมตัวสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความประทับใจและเตรียมความพร้อมในการแสดงตนเพื่อได้งานที่ต้องการ นี่คือวิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์

 1. ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท บทบาทงาน และความต้องการของตำแหน่งงาน ให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และคำถามที่อาจถูกถาม

 2. ทบทวนเรซูเม่ ทบทวนข้อมูลในเรซูเม่ของคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของความสมพระเพื่อให้สามารถนำเสนอในกรณีที่ถูกถาม

 3. ศึกษาคำถามสัมภาษณ์ ศึกษาคำถามที่อาจถูกถามในสัมภาษณ์ เช่น ความแรงและความอ่อนแรง ความพร้อมทางทักษะ และคำถามเชิงพฤติกรรม

 4. ฝึกสัมภาษณ์ ฝึกการตอบคำถามสัมภาษณ์ คุณสามารถใช้เพื่อนหรือคนในครอบครัวเป็นผู้ถามคำถามหรือสามารถฝึกด้วยตัวเองโดยการบันทึกวิดีโอและแสดงตัวเอง

 5. สำรวจสถานที่สัมภาษณ์ รู้จักสถานที่ที่จะสัมภาษณ์ หาทางไปถึงจุดหมายเรียนรู้เวลาเดินทาง และสำรวจสภาพแวดล้อม

 6. แต่งกายเหมาะสม เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท และแต่งกายอย่างเรียบร้อย

 7. มาถึงก่อนเวลา มาถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลาเพื่อให้คุณมีเวลาผ่อนคลายและตระเตรียมตัว

 8. นำเอกสารสำคัญ นำเอกสารที่จำเป็นไปเช่น เรซูเม่ เอกสารประจำตัว หรือประวัติการศึกษา

 9. เตรียมคำถามสำหรับนายจ้าง มีคำถามที่คุณต้องการถามนายจ้าง เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับงาน วัฒนธรรมองค์กร โอกาสในอนาคต เป็นต้น

 10. มีการจัดเรียงความ อย่างชัดเจนและกระชับ เมื่อตอบคำถาม รู้จักจัดเรียงความให้มีความละเอียดและไม่เพี้ยนเป็นเรื่องอื่น

 11. แสดงความมั่นใจและให้เรียบร้อย เมื่อสนทนากับผู้สัมภาษณ์ ควรแสดงความมั่นใจและให้คำตอบอย่างเรียบร้อย

 12. ขอข้อมูลการติดต่อสำหรับติดต่อถามเพิ่มเติม ถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจหรือเวลาที่คาดว่าจะมีผลการตัดสินใจ

 13. เข้าใจถึงคำแนะนำ ถามว่าสิ่งที่คุณสามารถทำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในสายงานนี้

 14. ให้ขอบคุณ ให้ขอบคุณนายจ้างสำหรับโอกาสสัมภาษณ์ แสดงความสนใจในงาน และสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป

 15. พักผ่อนและประเมินสิ่งที่เรียนรู้ หลังจากสัมภาษณ์ พักผ่อนและทำการประเมินสิ่งที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์สัมภาษณ์

การเตรียมตัวสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำให้คุณมีความมั่นใจในการแสดงตนและสร้างความประทับใจต่อผู้สัมภาษณ์ โดยทำการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมอย่างดีคุณจะมีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com