หางาน.COM | วิธีการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

วิธีการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน

การเตรียมตัวสำหรับการสมัครงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพบประชาสัมพันธ์กับผู้สนใจในการจ้างงานและให้ได้โอกาสในการได้งานที่ต้องการ ดังนั้นนี่คือวิธีการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน:

 1. วางแผนและวิเคราะห์ตำแหน่งงาน: ศึกษาและเข้าใจลักษณะงานที่คุณสนใจ ศึกษาความต้องการและทักษะที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานนั้น ซึ่งรวมถึงการศึกษาประวัติบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นคุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ปรับแต่งเรซูเม่ (Resume): สร้างเรซูเม่ที่มีคุณภาพและเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร รวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเรซูเม่ที่เป็นแบบอย่างและให้ความสำคัญกับการใช้คำที่มีน้ำหนักเพื่อแสดงคุณสมบัติและทักษะของคุณ

 3. เตรียมผลงาน (Portfolio): หากสามารถสร้างผลงานเชิงกราฟิก หรือเพียงแค่การสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำในอดีต จะช่วยเสริมสร้างความประทับใจกับผู้สนใจในการจ้างงาน ตัวอย่างเช่นการออกแบบโลโก้ การพัฒนาเว็บไซต์ หรือการเขียนบทความ

 4. เตรียมคำถามและตอบ: ศึกษาบริษัทหรือองค์กรที่คุณสมัคร ค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจและค่านิยมขององค์กร และเตรียมตัวสำหรับการตอบคำถามที่อาจถามในการสัมภาษณ์ เช่น ทักษะที่คุณมี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลที่คุณสนใจในตำแหน่งงานนี้

 5. ศึกษาการสัมพันธ์และการสัมภาษณ์: ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์ วิธีการตอบคำถามและการสื่อสารในการสัมพันธ์ อ่านเกี่ยวกับภาวะผู้สมัครงานที่ดีและการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์

 6. ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์: ตรวจสอบโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือที่อาจส่งผลกระทบต่อการสมัครงานของคุณ

 7. ฝึกฝนและเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์: ฝึกฝนการตอบคำถามการสัมภาษณ์ อาจจำลองการสัมภาษณ์กับเพื่อนหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยให้คำติชมและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความสามารถในการสัมภาษณ์

 8. ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น: ตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเช่นใบสมัคร ใบรับรองและประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน

 9. ตรวจสอบตำแหน่งงาน: ตรวจสอบตำแหน่งงานที่คุณสมัครอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ตอบคำถามหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศหรือรายละเอียดงาน

 10. รักษาความเป็นมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการแสดงความเป็นมืออาชีพทั้งในการติดต่ออีเมล การตอบกลับสายโทรศัพท์ หรือการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในกระบวนการสมัครงาน

 11. รักษาความไว้วางใจ: มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณ ตรงไปตรงมาในการพูดคุย และแสดงความเป็นตัวตนของคุณ

การเตรียมตัวสำหรับการสมัครงานเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม ด้วยการศึกษาและการเตรียมตัวที่ดี คุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในการได้งานที่คุณต้องการ

การเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน ควรทำอย่างไรบ้าง

 • ตรวจสอบและปรับปรุงเรซูเม่ (Resume) และจดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ให้เป็นระเบียบและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสนใจ
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาประวัติศาสตร์การศึกษา สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถเป็นหลักฐานในการสมัครงานได้
 • ศึกษาและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณสนใจสมัครงาน เพื่อเตรียมตัวในการให้คำถามหรือคำตอบในกรณีที่ถูกสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัครงาน

 • ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณสนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์งานออนไลน์ หรือที่จัดงานสมัครงาน
 • ส่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทหรือองค์กรที่เปิดรับสมัคร
 • รอการตอบรับจากบริษัทหรือองค์กร หากผ่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือสัมภาษณ์

ในการไปสมัครงานควรเตรียมความพร้อมในเรื่องใด เพราะเหตุใด

 • ความรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณสมัครงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาให้
 • ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจถูกต้องคาดหวัง
 • ความพร้อมในการตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณสมัครงานอีกครั้ง เพื่อเข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในองค์กร
 • ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งานและเตรียมตอบคำถามเหล่านั้นให้ดี
 • ฝึกการสังเกตและสื่อสารอย่างมืออาชีพ รวมถึงการตระหนักถึงภาษาใบ้ทางอาศัยที่อาจถูกใช้ในการสัมภาษณ์

ถ้านักเรียนต้องการจะสมัครงานจะต้องหาข้อมูลแหล่งงานจากที่ใดบ้าง

 • เว็บไซต์งานออนไลน์ที่มีข้อมูลตำแหน่งงานที่ว่าง
 • ที่จัดงานสมัครงานและงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทหรือองค์กรที่เปิดรับสมัครงานผ่านช่องทางการโฆษณาหรือเว็บไซต์ของตนเอง

การสมัครงานด้วยตนเอง

 • ศึกษาและประเมินตนเองเพื่อระบุทักษะและความสามารถที่คุณมี
 • เตรียมเรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสนใจ
 • ส่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานถึงบริษัทหรือองค์กรที่คุณสนใจ
 • ติดตามผลและรอการตอบรับจากบริษัทหรือองค์กร

การเตรียมตัวในการสมัครงานครู

 • ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาที่จะสอนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
 • เตรียมตัวในการอธิบายความสามารถในการสอนและการจัดการเรียนรู้
 • ศึกษาและเตรียมตัวในการตอบคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มในการศึกษา วิธีการประเมินผลการเรียน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอน

การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ มีประโยชน์อย่างไร

 • ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองและการสื่อสาร
 • เตรียมคำตอบและการตอบสนองที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของบริษัทหรือองค์กร
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งงานที่คุณต้องการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com