หางาน.COM | การใช้ LinkedIn ในการหางานมีประโยชน์อย่างไร?

การใช้ LinkedIn ในการหางานมีประโยชน์อย่างไร?

การใช้ LinkedIn ในการหางานมีประโยชน์มากมาย เนื่องจาก LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มทางสังคมที่เน้นเชื่อมโยงระหว่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายและค้นหาโอกาสงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือประโยชน์หลักๆ ของการใช้ LinkedIn ในการหางาน

 1. สร้างโปรไฟล์ออนไลน์ การสร้างโปรไฟล์บน LinkedIn ที่สมบูรณ์และน่าสนใจช่วยให้คุณแสดงออกเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการทำงานที่คุณสนใจ

 2. เครือข่ายที่กว้างขึ้น คุณสามารถเชื่อมโยงกับคนที่คุณรู้จักในวงการอาชีพ รวมถึงคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณ หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายงานของคุณ

 3. ค้นหาและติดตามบริษัท คุณสามารถค้นหาและติดตามบริษัทที่คุณสนใจ เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับโอกาสงาน และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อใช้ในการเตรียมสัมภาษณ์

 4. หาโอกาสงาน หลายบริษัทและสถานประกอบการใช้ LinkedIn ในการโพสต์โอกาสงานว่าง เมื่อคุณติดตามหรือเข้าร่วมเนื้อหาของบริษัทนั้น ๆ คุณจะสามารถเห็นโอกาสงานที่พวกเขาโพสต์

 5. การสมัครงานออนไลน์ บางบริษัทมีระบบสมัครงานออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ LinkedIn ทำให้คุณสามารถสมัครงานได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน

 6. สมัครงานผ่านการแนะนำ หากคุณมีความรู้จักที่เชื่อถือได้ในวงการอาชีพ คุณอาจสามารถขอแนะนำหรือรับการแนะนำจากพวกเขาในการสมัครงานที่บริษัทนั้นๆ

 7. เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายงานและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันความรู้และเรียนรู้จากผู้อื่นได้

 8. แสดงผลงาน คุณสามารถโพสต์ผลงาน โครงการ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณ

ทั้งนี้ การใช้ LinkedIn เพื่อหางานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ คุณควรเตรียมพร้อมโปรไฟล์ของคุณอย่างดี ค้นหาโอกาสงานที่เหมาะกับคุณ และมั่นใจในการเตรียมตัวสำหรับกระบวนการสมัครงานและสัมภาษณ์ด้วยความพร้อมที่คุณมี.

ประโยชน์ที่คุณสามารถได้รับจากการใช้ LinkedIn ในการหางาน

 1. เสริมภาพลักษณ์ออนไลน์ โปรไฟล์ LinkedIn ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของคุณในวงการอาชีพ คุณสามารถแสดงให้ผู้คนเห็นถึงความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่.

 2. สร้างเครือข่าย คุณสามารถเชื่อมโยงกับคนที่คุณรู้จักในวงการอาชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล โอกาสงาน และความรู้ใหม่ๆ.

 3. ค้นหางานใหม่ คุณสามารถค้นหางานตามสายงานที่คุณสนใจ และใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติ.

 4. เข้าถึงโอกาสงาน บริษัทมักโพสต์โอกาสงานใน LinkedIn ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโอกาสที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่อื่นได้.

 5. รับข้อมูลข่าวสารสำหรับอาชีพ คุณสามารถติดตามบริษัทและบุคคลที่สนใจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพและอุตสาหกรรม.

 6. สมัครงานง่ายๆ บางบริษัทให้คุณสมัครงานผ่าน LinkedIn โดยตรง และแม้คุณจะไม่สมัครก็ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้สำหรับอนาคตได้.

 7. รับคำแนะนำและรีวิว หากคุณได้ทำงานกับบริษัทใดมาก่อน คุณสามารถรับรีวิวจากเพื่อนร่วมงานและเพิ่มคำแนะนำในโปรไฟล์ของคุณ.

 8. แสดงผลงาน คุณสามารถแชร์ผลงานที่คุณได้ทำในตำแหน่งก่อนหน้า ซึ่งช่วยยืนยันความสามารถของคุณ.

 9. เข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคนในวงการ.

 10. การเชื่อมโยงกับนายจ้างและผู้มีอิทธิพล การเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้มีอิทธิพลในบริษัทที่คุณสนใจ ช่วยให้คุณมีโอกาสในการนำเสนอตัวเองหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การใช้ LinkedIn เพื่อหางานไม่เพียงแค่เป็นการส่งใบสมัคร แต่ยังเป็นการสร้างและสรรค์โอกาสอื่นๆ ในการเติบโตในอาชีพของคุณด้วยการเชื่อมโยงกับคนในวงการและสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com