หางาน.COM | เทคนิคต่อรองเงินเดือนในการสมัครงาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เทคนิคในการต่อรองเงินเดือนในการสมัครงาน

การต่อรองเงินเดือนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสมัครงาน เพื่อให้คุณได้รับการชำระเงินที่เหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ์ของคุณ ดังนั้นนี่คือเทคนิคหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการต่อรองเงินเดือน

 1. ศึกษาตลาดแรงงาน วิจัยและเข้าใจค่าตลาดของตำแหน่งงานที่คุณสนใจ ศึกษาเกี่ยวกับเงินเดือนที่พนักงานในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกับคุณจะได้รับในองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณในการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับการต่อรองเงินเดือนของคุณ

 2. เตรียมตัวและประเมินความสามารถของคุณ ประเมินความสามารถและประสบการณ์ของคุณในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และทักษะพิเศษที่คุณสามารถนำเสนอได้ ทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของตำแหน่งงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การเตรียมตัวและการทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและเป็นกำลังใจในการต่อรอง

 3. กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินเดือนที่คุณต้องการ ศึกษาเกี่ยวกับสภาพคล่องในองค์กรและในตลาดงาน ระบุเป้าหมายเงินเดือนที่สมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม และพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของคุณและความพร้อมขององค์กร

 4. เตรียมข้อมูลเพื่อรองรับ รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถนำมาใช้ในการต่อรอง เช่น การศึกษาและความสำเร็จทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลงานที่ทำได้ คุณสมบัติพิเศษที่คุณมี และความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการสนทนาและการประเมินค่าตัวของคุณในการต่อรอง

 5. สร้างอารมณ์เชิดชูใจ สร้างความมั่นใจและทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณมีค่าต่อองค์กร สื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถและคุณสมบัติที่คุณสามารถนำเสนอได้ ให้เหตุผลและสื่อสารให้เหตุผลที่ชัดเจนเพื่อรองรับค่าตัวของคุณ

 6. อย่าเริ่มต่อรองก่อนเวลา พยายามรอให้ผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนก่อน นี่จะช่วยให้คุณมีเวลาในการพิจารณาและตอบสนองให้เหมาะสมกับข้อเสนอ

 7. ให้ความสำคัญกับแพลตการต่อรองเงินเดือนในการสมัครงานเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความสามารถและประสบการณ์ของคุณ นี่คือเทคนิคหลักที่อาจช่วยในการต่อรองเงินเดือน

 8. ศึกษาตลาดแรงงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนที่พนักงานในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกับคุณจะได้รับในองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ศึกษาตลาดแรงงานเพื่อเข้าใจค่าตลาดและสภาพการตลาดปัจจุบัน เป็นประโยชน์ที่จะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับการต่อรอง

 9. เตรียมข้อมูล ประเมินความสามารถและประสบการณ์ของคุณในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และทักษะพิเศษที่คุณมี ศึกษาตำแหน่งงานที่คุณสนใจอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของความต้องการและความพร้อมของตนเองในการต่อรอง

 10. กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายเงินเดือนที่สมเหตุสมผลโดยพิจารณาความต้องการของคุณ ระบุช่วงเงินที่คุณคาดหวัง แต่ควรจะเป็นมิตรและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน คิดให้เหมาะสมต่อบริษัทและตำแหน่งงานที่คุณสมัคร คุณควรพิจารณาค่าตอบแทนที่คุณรับในตำแหน่งปัจจุบันและความสามารถของคุณ

 11. สื่อสารอย่างมืออาชีพ เมื่อเริ่มต่อรองเงินเดือนกับนายจ้าง ให้คำเสนอเงินเดือนอย่างชัดเจนและเหตุผล อธิบายเกี่ยวกับความสามารถที่คุณสามารถนำมาให้กับองค์กร แสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าและสามารถช่วยให้องค์กรดำเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 12. ไม่ซ้ำซ้อนกับตนเอง หลีกเลี่ยงการเติมเต็มความสำคัญของตนเองเกินไป แทนที่จะพูดถึงคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมีทั้งหมด ให้เน้นที่คุณสมบัติสำคัญที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานและองค์กร

 13. ยอมรับข้อความสุดท้าย อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับเงินเดือนที่คุณคาดหวังในเบื้องต้น ถ้าองค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการของคุณได้ ให้พิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินโบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เวลาว่าง เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน เป็นต้น

จำไว้ว่าการต่อรองเงินเดือนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความยืดหยุ่น คุณอาจต้องพิจารณาสิ่งอื่น ๆ ที่มรวมถึงค่าตอบแทนไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ตลาดงานและสภาพคล่องในองค์กรอาจมีผลต่อการต่อรองที่สำเร็จ ควรระมัดระวังเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างและเพื่อให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้องสำหรับความพยายามและความสามารถของคุณ

ต่อ รอง เงินเดือน ก่อนเซ็นสัญญา

การต่อรองเงินเดือนก่อนที่จะเซ็นสัญญางานเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และอาจมีประโยชน์ในการควบคุมการตกลงในเรื่องเงินเดือนก่อนที่จะผูกมัดตัวคุณกับองค์กร นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อต่อรองเงินเดือนก่อนที่จะเซ็นสัญญา

 1. ศึกษาตลาดแรงงาน ก่อนที่คุณจะเริ่มต่อรองเงินเดือน ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานที่คุณสนใจ สำรวจค่าตลาดเฉลี่ยสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ และความสม่ำเสมอของเงินเดือนในองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นพื้นฐานที่ดีในการตั้งเป้าหมายเงินเดือนของคุณ

 2. ระบุเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณ อ้างอิงจากข้อมูลตลาดแรงงานและค่าตลาดที่คุณได้ศึกษามา คำนึงถึงความสม่ำเสมอของเงินเดือนในตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกับคุณในองค์กรอื่น ๆ ระบุเป้าหมายเงินเดือนที่สมเหตุสมผลและแสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าต่อองค์กร

 3. เตรียมข้อมูล ทำการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการต่อรอง เช่น ผลงานที่ผ่านมาที่สำคัญ ความสามารถและประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ ทักษะที่มีคุณค่าและอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมการต่อรองเงินเดือนของคุณ

 4. วางแผนสร้างข้อเสนอ ศึกษาสภาพการเงินขององค์กรและขอบเขตการตั้งค่าเงินเดือน วางแผนการต่อรองให้เหมาะสมตามสถานการณ์ จัดเตรียมข้อเสนอเงินเดือนที่มีเหตุผลและเหมาะสม สนับสนุนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คุณสามารถนำมาให้กับองค์กร แสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าและสามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 5. เริ่มต้นการต่อรอง จงสื่อสารอย่างมืออาชีพและเป็นสิริมงคล อธิบายเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับความต้องการเงินเดือนที่คุณกำลังต่อรอง โดยอ้างอิงถึงข้อมูลตลาดแรงงานที่คุณเตรียมไว้ หลีกเลี่ยงการพูดถึงเงินเดือนของคุณในงานปัจจุบันหรือการตอบสนองต่อข้อเสนอขององค์กร

 6. ความยืดหยุ่น เมื่อเริ่มต้นการต่อรองเงินเดือน ควรพิจารณาความยืดหยุ่นในเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เวลาทำงาน เงื่อนไขการลางาน ประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์กรสามารถให้ เพื่อให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความพยายามและความสามารถขององคุณ

 7. คำเสนอสุดท้าย หลังจากการต่อรองเงินเดือนเบื้องต้น องค์กรอาจทำการเสนอเงินเดือนให้กับคุณ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในค่าตอบแทนที่เสนอมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อเสนอตามที่คุณพิจารณา

 8. สรุปข้อตกลง เมื่อคุณและองค์กรตกลงเรื่องเงินเดือน จำเป็นต้องทำคำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับรองความเห็นด้วยกัน ควรระบุรายละเอียดของค่าตอบแทนที่ตกลงกันให้ชัดเจน

 9. ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่คุณเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้รับสำเนาหรือสำเนาของสัญญาเพื่อการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การต่อรองเงินเดือนก่อนเซ็นสัญญางานเป็นการป้องกันตัวเองและเพิ่มโอกาสในการเสนอเงินเดือนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ อย่าละเว้นโอกาสที่จะต่อรองกับองค์กรก่อนที่คุณจะผูกมัดตัวคุณกับสัญญางาน

ฝ่ายบุคคล โทรมา ต่อ รอง เงินเดือน

เมื่อฝ่ายบุคคลโทรมาต่อรองเงินเดือนกับคุณ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อให้การต่อรองเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ

 1. ฟังและทำความเข้าใจ ฟังข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลสื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอเงินเดือน ฟังความต้องการและเหตุผลที่สนับสนุนการต่อรอง

 2. ขอข้อมูลเพิ่มเติม ถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเสนอ เช่น ระยะเวลาการทดลองงาน สวัสดิการและประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

 3. พิจารณาและสำรวจข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับและวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่เสนออย่างละเอียด สำรวจความสอดคล้องกับความต้องการและความสม่ำเสมอของตลาด

 4. เตรียมข้อมูลเพื่อการตอบรับ รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการต่อรองได้ เช่น ผลงานที่ผ่านมาที่สำคัญ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีค่า และข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน

 5. วางแผนการต่อรอง กำหนดเป้าหมายเงินเดือนที่คุณต้องการ โดยพิจารณาค่าตอบแทนในตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกับคุณในตลาด และระบุข้อเสนอเงินเดือนที่มีเหตุผลและสอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ

 6. สื่อสารอย่างมืออาชีพ เมื่อคุณเริ่มต้นการต่อรองเงินเดือน ให้เป็นมืออาชีพในการสื่อสาร อธิบายเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับความต้องการเงินเดือนที่คุณต้องการ โดยพูดถึงค่าตอบแทนที่สม่ำเสมอในตลาดแรงงานและคุณสมบัติที่คุณสามารถนำมาประกอบการต่อรอง

 7. พิจารณาและตอบสนอง พิจารณาข้อเสนอเงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลได้เสนอ หากคุณพบว่าข้อเสนอมีความเหมาะสม คุณสามารถตอบสนองเพื่อยอมรับหรือต่อรองต่อไป

 8. สรุปข้อตกลง เมื่อคุณและฝ่ายบุคคลตกลงต่อรองเงินเดือน จำเป็นต้องมีการสร้างข้อตกลงหรือสัญญาเพื่อรับรองความเห็นด้วยกัน ระบุรายละเอียดของค่าตอบแทนที่ตกลงกันให้ชัดเจน

 9. ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่คุณเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้รับสำเนาหรือสำเนาของสัญญาเพื่อการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการต่อรองเงินเดือนกับฝ่ายบุคคลที่โทรมา จำเป็นต้องทำความเข้าใจและคำนึงถึงความสมดุลของการต่อรอง พยายามให้เป็นส่วนผสมที่ยุติธรรมและแสดงความรู้สเฉพาะในเรื่องของค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความสามารถและประสบการณ์ของคุณ

สัมภาษณ์งาน คุยเรื่อง เงินเดือน

การพูดคุยเรื่องเงินเดือนในสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนในการสัมภาษณ์งานได้อย่างสามารถ

 1. รอบรู้ข้อมูลตลาดแรงงาน ศึกษาและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและช่วงเงินเดือนที่พนักงานในตำแหน่งที่คุณสนใจอาจได้รับในองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณในการกำหนดค่าตัวคุณสมบัติและสามารถในการต่อรอง

 2. รอบรู้ตำแหน่งงาน ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน และความต้องการสมรรถนะเฉพาะที่ต้องการในตำแหน่งงานนั้น จะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนได้อย่างมั่นใจ

 3. รอบรู้เกี่ยวกับองค์กร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่คุณสมัครงาน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร และการประกอบการทางการเงิน นี่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่องค์กรอาจเสนอและขอบเขตของการต่อรอง

 4. อธิบายความต้องการของคุณ เมื่อถามเกี่ยวกับเงินเดือนในการสัมภาษณ์ อธิบายความต้องการของคุณโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่คุณได้ทำ อธิบายถึงความสอดคล้องระหว่างความรับผิดชอบและค่าตอบแทนที่คุณคาดหวัง

 5. เป็นมืออาชีพและสร้างความเชื่อถือ พูดโดยเน้นความสามารถและประสบการณ์ที่คุณสามารถนำมาให้กับองค์กร แสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าและสามารถช่วยองค์กรประสบความสำเร็จได้ ให้เป็นมืออาชีพและสร้างความเชื่อถือให้กับฝ่ายสัมภาษณ์

 6. ตอบสนองต่อคำถามเกี่ยวกับเงินเดือน ตอบสนองอย่างชัดเจนต่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจและเตรียมพร้อมในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้

 7. ระมัดระวังการให้ข้อตกลง หลีกเลี่ยงการตกลงเกี่ยวกับเงินเดือนในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจรอให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากคุณผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด

การพูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนในสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการแสดงความรู้สึกของคุณและการตั้งค่าตนเองในเรื่องานนั้น อย่าละเว้นโอกาสนี้ในการสื่อสารอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนในการสัมภาษณ์งาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com