หางาน.COM | วิธีตัดสินใจเลือกงาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

วิธีตัดสินใจเลือกงาน

การตัดสินใจเลือกงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากงานที่คุณเลือกจะมีผลต่อชีวิตและอนาคตของคุณ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อตัดสินใจเลือกงานได้

 1. วางเป้าหมายและค่านิยม กำหนดเป้าหมายในการทำงาน และระบุค่านิยมและความสำคัญของคุณในการทำงาน เช่น ความเป็นมืออาชีพ ส่วนตัว และเป้าหมายอื่นๆ

 2. วิเคราะห์ตัวเอง ประเมินความสามารถของคุณ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญในงานต่างๆ นำเสนอข้อเสนอของคุณให้เข้ากับตำแหน่งงาน

 3. รายละเอียดงาน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณได้รับเสนอ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง

 4. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย พิจารณาข้อดีและข้อเสียของงานแต่ละตำแหน่ง ประเมินว่างานเหล่านี้มีคุณค่าและประสิทธิภาพต่อค่านิยมและเป้าหมายของคุณหรือไม่

 5. สอบถามคำถาม ถามคำถามเกี่ยวกับงาน บริษัท และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจ

 6. พิจารณาโอกาสทางอนาคต คำนึงถึงโอกาสในการเจริญก้าวไปข้างหน้าในตำแหน่งงานและบริษัทนั้น สองข้างของเหรียญ

 7. คำนึงถึงสมดุล รายรับ สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเดินทาง ค่าเช่า เป็นต้น

 8. ศึกษาความก้าวหน้า ค้นคว้าความก้าวหน้าทางอาชีพที่คุณสามารถทำได้ในบริษัทนั้นๆ และวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต

 9. ใช้ความสัมพันธ์ ถามคำแนะนำจากบุคคลที่คุณไว้วางใจ เช่น เพื่อนร่วมงาน อดีตเพื่อนร่วมเรียน เพื่อให้ข้อมูลและมุมมองเพิ่มเติม

 10. ฟังใจสมาธิและความรู้สึก ฟังใจสมาธิและความรู้สึกของคุณในการตัดสินใจ อย่าละเลยความรู้สึกและอัตราส่วนส่วนตัวในการตัดสินใจ

 11. ทดลองคิดตามแบบจำลอง “What If” คิดสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากคุณเลือกงานเสมอๆ และสิ่งที่เกิดขึ้นหากคุณเลือกไม่เสมอ

 12. ใช้การตัดสินใจระเบียบ หากคุณมีข้อมูลมากและยังตัดสินใจไม่ได้ ใช้วิธีการตัดสินใจระเบียบ เช่น เขียนข้อความทั้งสองข้างแล้วเปรียบเทียบ

 13. ทดลองด้วย “หากเราจะกลับไปอีกครั้ง” คิดว่าคุณจะไม่สามารถเลือกงานนี้อีกครั้งในอนาคต แล้วพิจารณาว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร

 14. รับผิดชอบในการตัดสินใจ สุจริตกับตัวเองและรับผิดชอบในการตัดสินใจที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานหรือปฏิเสธงาน

 15. รับความไม่แน่ใจ ความไม่แน่ใจเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจ อย่ากังวลหรือหวังว่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องเสมอไป

การตัดสินใจเลือกงานคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและคำนึงถึงข้อมูลและความสำคัญที่หลากหลาย เมื่อคุณตัดสินใจแล้ว ควรที่จะรับผิดชอบในคำตอบของคุณและให้เต็มที่ในการปรับตัวและการทำงานในตำแหน่งงานที่คุณเลือก

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com