เทคนิค การส่งใบสมัครงาน ที่ประสบความสำเร็จ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เทคนิคการส่งใบสมัครงานที่ประสบความสำเร็จ

การส่งใบสมัครงานที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดหางาน ดังนั้น เราสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการส่งใบสมัครงานของคุณ

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คุณจะส่งใบสมัครงานของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป อาจทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการสัมภาษณ์งาน

 2. ปรับแต่งใบสมัครงาน ใช้เวลาในการปรับแต่งใบสมัครงานของคุณให้เป็นระเบียบและมีความเป็นระเบียบ ใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมและคงที่ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ นอกจากนี้ คุณควรเน้นในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยเฉพาะความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

 3. เน้นโปรไฟล์ส่วนตัว สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวที่น่าสนใจในใบสมัครของคุณ อธิบายความสามารถเฉพาะที่คุณมีที่จะมองหาในตำแหน่งงานนั้นๆ อย่าลืมเน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและผลงานที่คุณเคยทำได้ ให้ผู้สรรหางานเห็นคุณค่าและความสามารถของคุณในงานที่คุณสนใจ

 4. ปรับแต่งจดหมายสมัครงาน ตัวอธิบายและปรับแต่งจดหมายสมัครงานให้เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร อธิบายว่าทำไมคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้และทำไมคุณเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ อธิบายถึงความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมีที่จะสร้างความสำเร็จในตำแหน่งงานนั้น

 5. ตรวจสอบการส่ง ก่อนที่คุณจะคลิกส่งใบสมัครงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ผลการเรียน หรือผลงานอื่นๆ ที่คุณต้องการแสดงให้ผู้สรรหางานเห็น

 6. ติดตามผล หากคุณส่งใบสมัครงานผ่านทางออนไลน์ คุณอาจต้องรอเวลาในการติดตามผล หากมีการติดต่อกลับจากผู้สรรหางาน ให้ตอบกลับโดยรวดเร็วและอัพเดตข้อมูลให้ถูกต้อง

 7. ติดตามการสัมภาษณ์ หากคุณได้รับสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานอีกครั้ง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันไป และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

 8. ดูแลตนเอง ควบคุมอารมณ์และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณ หากไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก อย่าเสียกำลังใจ พยายามปรับปรุงและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ

เมื่อใช้เทคนิคเหล่านี้ในการส่งใบสมัครงาน คุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในการประสบความสำเร็จในการค้นหางานที่คุณต้องการ

 

ตัวอย่าง การส่ง resume ทาง e-mail

ดังนี้ คือ ตัวอย่างการส่ง Resume ทางอีเมล

เรียน [ชื่อผู้รับสมัครหรือชื่อบริษัท],

ฉันขอส่งใบสมัครงานฉบับนี้เพื่อสมัครงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงานที่สนใจ] ที่ [ชื่อบริษัทหรือองค์กร] ซึ่งปรากฏในโฆษณางานที่[ระบุแหล่งที่ได้รับข้อมูลงานมาจาก] เมื่อวันที่ [วันที่].

ฉันมีความสนใจอยากทำงานในองค์กรของคุณเนื่องจาก [ระบุเหตุผลที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กร] และฉันเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของฉันจะเป็นที่เหมาะสมในตำแหน่งงานนี้

แนบมาพร้อมใบสมัครของฉัน ซึ่งประกอบด้วย

 • Resume ที่ประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน และการศึกษา
 • จดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งให้เข้ากับตำแหน่งงานนี้
 • ใบประกอบวิชาชีพและเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของฉัน กรุณาติดต่อฉันทางอีเมลหรือโทรศัพท์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้.

ขอบคุณสำหรับการพิจารณาใบสมัครของฉัน ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์และพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณ.

ขอแสดงความนับถือ, [ชื่อและนามสกุล] [ที่อยู่] [หมายเลขโทรศัพท์] [อีเมล]

*หมายเหตุ อย่าลืมใส่หัวข้ออีเมลที่เหมาะสม เช่น “ใบสมัครงาน – [ชื่อตำแหน่งงาน] – [ชื่อผู้สมัคร]” เพื่อช่วยให้ผู้รับอีเมลรู้ว่าเป็นใบสมัครงาน

 

ตัวอย่างเขียนใบสมัครงาน

ดังนี้ คือ ตัวอย่างเขียนใบสมัครงาน

[ชื่อของคุณ] [ที่อยู่] [เบอร์โทรศัพท์] [อีเมล]

[วันที่]

[ชื่อผู้รับสมัคร] [ชื่อบริษัทหรือองค์กร] [ที่อยู่] [เมือง, รหัสไปรษณีย์]

เรียนคุณ [ชื่อผู้รับสมัคร] (หรือชื่อทีมสรรหางาน),

ผม/ฉันขอสมัครงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงานที่สนใจ] ที่ [ชื่อบริษัทหรือองค์กร]. ผม/ฉันได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้จาก [แหล่งที่ได้รับข้อมูลงานมาจาก] และฉันหลงใหลในโอกาสที่จะเข้าร่วมทีมของคุณในการพัฒนาและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.

ฉันเชื่อว่าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ฉันมีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในตำแหน่งงานนี้. ฉันมีประสบการณ์ใน [ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง] และฉันเคยทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง. นอกจากนี้ ฉันมีทักษะใน [ระบุทักษะที่เกี่ยวข้อง] และฉันพร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง.

ฉันได้แนบเอกสารในใบสมัครของฉันซึ่งประกอบด้วย

 • Resume ที่รวมข้อมูลส่วนตัว, ประสบการณ์การทำงาน, และการศึกษา
 • จดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับตำแหน่งงานนี้
 • บทคัดย่อผลงานหรือสื่อประกอบเพิ่มเติม (ตามจำนวนที่เกี่ยวข้อง)

ฉันขอขอบคุณสำหรับการพิจารณาใบสมัครของฉันในตำแหน่งงานนี้. ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความสามารถและความตั้งใจของฉันในการร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กรของคุณ.

กรุณาติดต่อฉันทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใดๆ.

ขอแสดงความนับถือ, [ชื่อและนามสกุล] [ที่อยู่] [เบอร์โทรศัพท์] [อีเมล]

*หมายเหตุ หัวข้ออีเมลควรเป็น “ใบสมัครงาน – [ตำแหน่งงานที่สนใจ] – [ชื่อผู้สมัคร]” เพื่อให้ผู้รับอีเมลรู้ว่าเป็นใบสมัครงาน

 

การ ส่ง ใบสมัครงาน มี กี่ วิธี อะไร บ้าง

การส่งใบสมัครงานมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่พบบ่อย

 1. ส่งผ่านอีเมล คุณสามารถสร้างอีเมลและแนบไฟล์ใบสมัครงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word แล้วส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับสมัครหรือบริษัทที่คุณสนใจ.

 2. ส่งผ่านเว็บไซต์หรือแบบฟอร์มออนไลน์ บางบริษัทหรือเว็บไซต์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์ใบสมัครงาน คุณสามารถกรอกและส่งใบสมัครงานผ่านแบบฟอร์มนี้ได้โดยตรง.

 3. ส่งผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ บางบริษัทมีระบบสมัครงานออนไลน์ที่คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และกรอกข้อมูลส่วนตัว แนบไฟล์ใบสมัครงาน และส่งใบสมัครงานผ่านระบบนี้ได้.

 4. ส่งผ่านไปรษณีย์ หากบริษัทหรือองค์กรรับสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ คุณสามารถพิมพ์ใบสมัครงานและเอกสารสำหรับการสมัครงานทั้งหมด แล้วส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม.

 5. ส่งด้วยหุ่นยนต์แชท บางบริษัทและแพลตฟอร์มการสมัครงานออนไลน์สามารถรับการสมัครงานผ่านหุ่นยนต์แชทหรือบอทได้ คุณสามารถติดต่อผ่านแชทบอท แล้วส่งข้อมูลและไฟล์ใบสมัครงานไปยังบอทเพื่อการพิจารณา.

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่อาจมีการรับสมัครงาน เช่น การส่งสมัครงานด้วยแฟกซ์ หรือการส่งผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น LinkedIn ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทหรือองค์กรว่าสามารถรับสมัครได้อย่างไร

คุณควรตรวจสอบกับแหล่งที่มาของโอกาสงานหรือติดต่อบริษัทเพื่อดูวิธีการส่งใบสมัครงานที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และคำแนะนำที่มีอยู่

 

เขียนใบสมัครงานให้น่าสนใจ

เพื่อเขียนใบสมัครงานที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำ ลองติดตามเทคนิคเหล่านี้

 1. สร้างหัวข้อที่โดดเด่น ในส่วนหัวของใบสมัครงาน เขียนหัวข้อที่โดดเด่นและน่าสนใจ เช่น “ความพร้อมที่จะทำงานและเติบโตในบริษัทของคุณ” หรือ “ผลงานที่เกี่ยวข้องและความสำเร็จที่มี” เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดอ่านต่อไป

 2. สื่อถึงความสนใจในบริษัทหรือองค์กร อธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมคุณสนใจที่จะเข้าร่วมทีมงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือองค์กรนี้ สื่อถึงความรู้สึกและความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยมของบริษัท

 3. เน้นความสามารถและประสบการณ์ อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถที่คุณมีและวิสัยทัศน์ในการทำงาน ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลงานที่มีผลส่งเสริมความสำเร็จของคุณในตำแหน่งงานนั้น

 4. เสนอแนวคิดหรือแผนการทำงาน อธิบายถึงแนวคิดหรือแผนการทำงานที่คุณมีเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ

 5. เน้นความเป็นผู้นำและทักษะระดับสูง หากคุณมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือมีทักษะที่สำคัญอื่น ๆ เช่นการแก้ไขปัญหา การวางแผน หรือการทำงานเป็นทีม ให้เน้นในส่วนนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในบทบาทที่มีความสำคัญ

 6. ปรับแต่งใบสมัครของคุณ ตรวจสอบและปรับแต่งใบสมัครของคุณให้มีความสวยงาม ใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน รวมถึงการจัดรูปแบบที่เป็นระเบียบและใช้พื้นที่ได้เต็มที่

 7. ตรวจสอบการเชื่อมโยงและการสะกดคำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการเชื่อมโยงและคำสะกดถูกต้อง เพื่อให้ใบสมัครงานของคุณดูมืออาชีพและไม่มีข้อผิดพลาด

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลติดต่อ แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับสมัครงานสามารถติดต่อคุณได้โดยง่าย

 9. ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด อย่าลืมตรวจสอบคำผิดและคำในใบสมัครงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆ

 10. อ่านและตรวจสอบใบสมัครงาน อ่านทุกส่วนของใบสมัครงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ และแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการนำเสนออย่างเหมาะสม

โดยใช้เทคนิคเหล่านี้ เอกสารสมัครงานของคุณจะมีคุณภาพและน่าสนใจต่อผู้รับสมัครงาน อย่าลืมทดสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครงานของคุณสอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานและบริษัทที่คุณสมัครด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

พัฒนา ทักษะ ทางจิตวิทยา สมองใหม่ สำหรับ สมัครงาน

งานวิจัย เกี่ยวกับทักษะสมอง ef ทักษะ EF ปฐมวัย ทักษะ EF ปฐมวัย 9 ด้าน กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง ef มีอะไรบ้าง ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef ทักษะสมอง ef กลุ่มทักษะปฏิบัติ ทักษะ EF ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

อาชีพอิสระ ด้านการผลิต มีอะไรบ้าง ?

อาชีพอิสระด้านผู้ให้บริการ มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระ 30 อาชีพ 20 อาชีพรับจ้าง มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระมีอะไรบ้าง ก่อนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรมีข้อพิจารณาในเรื่องใดบ้าง ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ มี 4 ข้อประกอบด้วยอะไรบ้าง อาชีพอิสระค้าขาย อาชีพอิสระมีกี่ประเภท

เทคนิค ต่อรองเงินเดือน ใน การสมัครงาน

hr ต่อรอง เงินเดือน pantip ต่อ รอง เงินเดือน ก่อนเซ็นสัญญา ฝ่ายบุคคล โทรมา ต่อ รอง เงินเดือน วิธีต่อรองเงินเดือน จบใหม่ ต่อรองเงินเดือนหลังได้ offer ต่อรองเงินเดือนแล้วเงียบ สัมภาษณ์งาน คุยเรื่อง เงินเดือน ต่อรอง เงินเดือน วันเซ็นสัญญา pantip

วิธีการใช้ รีวิว และคะแนนบริษัท ในการสมัครงาน

ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน เขียนแนะนําตัวเองสั้นๆ สมัครงาน เขียนแนะนําตัวให้บริษัทรู้จัก ตัวอย่าง ตัวอย่างเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง resume ตัวอย่าง กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่าง

คำแนะนำ การจัดการ ปฏิเสธ การสัมภาษณ์งาน

เหตุผลในการปฏิเสธ สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการปฏิเสธงานอย่างสุภาพ ภาษาอังกฤษ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์งาน ตัวอย่าง ปฏิเสธสัมภาษณ์งาน pantip ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธสัมภาษณ์งาน ภาษาไทย วิธีปฏิเสธงานแบบ สุภาพ ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธงาน ภาษาไทย ปฏิเสธการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาทักษะ ด้านอื่นๆ เพื่อ เพิ่มโอกาส ใน การหางาน

ทักษะการทํางาน 5 ทักษะ ทักษะที่สําคัญในการทํางาน 4 ทักษะ 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม ทักษะที่สําคัญในการทํางาน มีอะไรบ้าง ทักษะการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง ทักษะการ ทำงาน ในองค์กร ทักษะส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม

การมีส่วนร่วมในองค์กร ร่วมในการพัฒนาองค์กร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร การมีส่วนร่วมในการทํางาน หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน employee involvement การมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีวิธีการอย่างไร การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPT แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ออนไลน์

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอคืออะไร

เอกสารสมัครงานทั่วไป มีอะไรบ้าง เอกสารสมัครงาน ตัวอย่าง เอกสารสมัครงานโรงงาน สมัครงานใช้อะไรบ้าง เอกสารสมัครงานพาร์ทไทม์ เอกสารสมัครงาน เซ็นสําเนาถูกต้อง เอกสารสมัครงาน ต้องเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ไหม เอกสารสมัครงานโรงแรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top