หางาน.COM | เทคนิคการส่งใบสมัครงานที่ประสบความสำเร็จ?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เทคนิคการส่งใบสมัครงานที่ประสบความสำเร็จ

การส่งใบสมัครงานที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดหางาน ดังนั้น เราสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการส่งใบสมัครงานของคุณ

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คุณจะส่งใบสมัครงานของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป อาจทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการสัมภาษณ์งาน

 2. ปรับแต่งใบสมัครงาน ใช้เวลาในการปรับแต่งใบสมัครงานของคุณให้เป็นระเบียบและมีความเป็นระเบียบ ใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมและคงที่ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ นอกจากนี้ คุณควรเน้นในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยเฉพาะความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

 3. เน้นโปรไฟล์ส่วนตัว สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวที่น่าสนใจในใบสมัครของคุณ อธิบายความสามารถเฉพาะที่คุณมีที่จะมองหาในตำแหน่งงานนั้นๆ อย่าลืมเน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและผลงานที่คุณเคยทำได้ ให้ผู้สรรหางานเห็นคุณค่าและความสามารถของคุณในงานที่คุณสนใจ

 4. ปรับแต่งจดหมายสมัครงาน ตัวอธิบายและปรับแต่งจดหมายสมัครงานให้เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร อธิบายว่าทำไมคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้และทำไมคุณเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ อธิบายถึงความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมีที่จะสร้างความสำเร็จในตำแหน่งงานนั้น

 5. ตรวจสอบการส่ง ก่อนที่คุณจะคลิกส่งใบสมัครงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ผลการเรียน หรือผลงานอื่นๆ ที่คุณต้องการแสดงให้ผู้สรรหางานเห็น

 6. ติดตามผล หากคุณส่งใบสมัครงานผ่านทางออนไลน์ คุณอาจต้องรอเวลาในการติดตามผล หากมีการติดต่อกลับจากผู้สรรหางาน ให้ตอบกลับโดยรวดเร็วและอัพเดตข้อมูลให้ถูกต้อง

 7. ติดตามการสัมภาษณ์ หากคุณได้รับสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานอีกครั้ง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันไป และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

 8. ดูแลตนเอง ควบคุมอารมณ์และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณ หากไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก อย่าเสียกำลังใจ พยายามปรับปรุงและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ

เมื่อใช้เทคนิคเหล่านี้ในการส่งใบสมัครงาน คุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในการประสบความสำเร็จในการค้นหางานที่คุณต้องการ

ตัวอย่าง การส่ง resume ทาง e-mail

ดังนี้ คือ ตัวอย่างการส่ง Resume ทางอีเมล

เรียน [ชื่อผู้รับสมัครหรือชื่อบริษัท],

ฉันขอส่งใบสมัครงานฉบับนี้เพื่อสมัครงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงานที่สนใจ] ที่ [ชื่อบริษัทหรือองค์กร] ซึ่งปรากฏในโฆษณางานที่[ระบุแหล่งที่ได้รับข้อมูลงานมาจาก] เมื่อวันที่ [วันที่].

ฉันมีความสนใจอยากทำงานในองค์กรของคุณเนื่องจาก [ระบุเหตุผลที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กร] และฉันเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของฉันจะเป็นที่เหมาะสมในตำแหน่งงานนี้

แนบมาพร้อมใบสมัครของฉัน ซึ่งประกอบด้วย

 • Resume ที่ประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน และการศึกษา
 • จดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งให้เข้ากับตำแหน่งงานนี้
 • ใบประกอบวิชาชีพและเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของฉัน กรุณาติดต่อฉันทางอีเมลหรือโทรศัพท์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้.

ขอบคุณสำหรับการพิจารณาใบสมัครของฉัน ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์และพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณ.

ขอแสดงความนับถือ, [ชื่อและนามสกุล] [ที่อยู่] [หมายเลขโทรศัพท์] [อีเมล]

*หมายเหตุ อย่าลืมใส่หัวข้ออีเมลที่เหมาะสม เช่น “ใบสมัครงาน – [ชื่อตำแหน่งงาน] – [ชื่อผู้สมัคร]” เพื่อช่วยให้ผู้รับอีเมลรู้ว่าเป็นใบสมัครงาน

ตัวอย่างเขียนใบสมัครงาน

ดังนี้ คือ ตัวอย่างเขียนใบสมัครงาน

[ชื่อของคุณ] [ที่อยู่] [เบอร์โทรศัพท์] [อีเมล]

[วันที่]

[ชื่อผู้รับสมัคร] [ชื่อบริษัทหรือองค์กร] [ที่อยู่] [เมือง, รหัสไปรษณีย์]

เรียนคุณ [ชื่อผู้รับสมัคร] (หรือชื่อทีมสรรหางาน),

ผม/ฉันขอสมัครงานในตำแหน่ง [ตำแหน่งงานที่สนใจ] ที่ [ชื่อบริษัทหรือองค์กร]. ผม/ฉันได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้จาก [แหล่งที่ได้รับข้อมูลงานมาจาก] และฉันหลงใหลในโอกาสที่จะเข้าร่วมทีมของคุณในการพัฒนาและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.

ฉันเชื่อว่าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ฉันมีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในตำแหน่งงานนี้. ฉันมีประสบการณ์ใน [ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง] และฉันเคยทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง. นอกจากนี้ ฉันมีทักษะใน [ระบุทักษะที่เกี่ยวข้อง] และฉันพร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง.

ฉันได้แนบเอกสารในใบสมัครของฉันซึ่งประกอบด้วย

 • Resume ที่รวมข้อมูลส่วนตัว, ประสบการณ์การทำงาน, และการศึกษา
 • จดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับตำแหน่งงานนี้
 • บทคัดย่อผลงานหรือสื่อประกอบเพิ่มเติม (ตามจำนวนที่เกี่ยวข้อง)

ฉันขอขอบคุณสำหรับการพิจารณาใบสมัครของฉันในตำแหน่งงานนี้. ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความสามารถและความตั้งใจของฉันในการร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กรของคุณ.

กรุณาติดต่อฉันทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใดๆ.

ขอแสดงความนับถือ, [ชื่อและนามสกุล] [ที่อยู่] [เบอร์โทรศัพท์] [อีเมล]

*หมายเหตุ หัวข้ออีเมลควรเป็น “ใบสมัครงาน – [ตำแหน่งงานที่สนใจ] – [ชื่อผู้สมัคร]” เพื่อให้ผู้รับอีเมลรู้ว่าเป็นใบสมัครงาน

การ ส่ง ใบสมัครงาน มี กี่ วิธี อะไร บ้าง

การส่งใบสมัครงานมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่พบบ่อย

 1. ส่งผ่านอีเมล คุณสามารถสร้างอีเมลและแนบไฟล์ใบสมัครงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Word แล้วส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับสมัครหรือบริษัทที่คุณสนใจ.

 2. ส่งผ่านเว็บไซต์หรือแบบฟอร์มออนไลน์ บางบริษัทหรือเว็บไซต์สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์ใบสมัครงาน คุณสามารถกรอกและส่งใบสมัครงานผ่านแบบฟอร์มนี้ได้โดยตรง.

 3. ส่งผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ บางบริษัทมีระบบสมัครงานออนไลน์ที่คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และกรอกข้อมูลส่วนตัว แนบไฟล์ใบสมัครงาน และส่งใบสมัครงานผ่านระบบนี้ได้.

 4. ส่งผ่านไปรษณีย์ หากบริษัทหรือองค์กรรับสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ คุณสามารถพิมพ์ใบสมัครงานและเอกสารสำหรับการสมัครงานทั้งหมด แล้วส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม.

 5. ส่งด้วยหุ่นยนต์แชท บางบริษัทและแพลตฟอร์มการสมัครงานออนไลน์สามารถรับการสมัครงานผ่านหุ่นยนต์แชทหรือบอทได้ คุณสามารถติดต่อผ่านแชทบอท แล้วส่งข้อมูลและไฟล์ใบสมัครงานไปยังบอทเพื่อการพิจารณา.

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่อาจมีการรับสมัครงาน เช่น การส่งสมัครงานด้วยแฟกซ์ หรือการส่งผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น LinkedIn ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทหรือองค์กรว่าสามารถรับสมัครได้อย่างไร

คุณควรตรวจสอบกับแหล่งที่มาของโอกาสงานหรือติดต่อบริษัทเพื่อดูวิธีการส่งใบสมัครงานที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และคำแนะนำที่มีอยู่

เขียนใบสมัครงานให้น่าสนใจ

เพื่อเขียนใบสมัครงานที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำ ลองติดตามเทคนิคเหล่านี้

 1. สร้างหัวข้อที่โดดเด่น ในส่วนหัวของใบสมัครงาน เขียนหัวข้อที่โดดเด่นและน่าสนใจ เช่น “ความพร้อมที่จะทำงานและเติบโตในบริษัทของคุณ” หรือ “ผลงานที่เกี่ยวข้องและความสำเร็จที่มี” เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดอ่านต่อไป

 2. สื่อถึงความสนใจในบริษัทหรือองค์กร อธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมคุณสนใจที่จะเข้าร่วมทีมงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือองค์กรนี้ สื่อถึงความรู้สึกและความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยมของบริษัท

 3. เน้นความสามารถและประสบการณ์ อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถที่คุณมีและวิสัยทัศน์ในการทำงาน ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลงานที่มีผลส่งเสริมความสำเร็จของคุณในตำแหน่งงานนั้น

 4. เสนอแนวคิดหรือแผนการทำงาน อธิบายถึงแนวคิดหรือแผนการทำงานที่คุณมีเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ

 5. เน้นความเป็นผู้นำและทักษะระดับสูง หากคุณมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือมีทักษะที่สำคัญอื่น ๆ เช่นการแก้ไขปัญหา การวางแผน หรือการทำงานเป็นทีม ให้เน้นในส่วนนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในบทบาทที่มีความสำคัญ

 6. ปรับแต่งใบสมัครของคุณ ตรวจสอบและปรับแต่งใบสมัครของคุณให้มีความสวยงาม ใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน รวมถึงการจัดรูปแบบที่เป็นระเบียบและใช้พื้นที่ได้เต็มที่

 7. ตรวจสอบการเชื่อมโยงและการสะกดคำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการเชื่อมโยงและคำสะกดถูกต้อง เพื่อให้ใบสมัครงานของคุณดูมืออาชีพและไม่มีข้อผิดพลาด

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลติดต่อ แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับสมัครงานสามารถติดต่อคุณได้โดยง่าย

 9. ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด อย่าลืมตรวจสอบคำผิดและคำในใบสมัครงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆ

 10. อ่านและตรวจสอบใบสมัครงาน อ่านทุกส่วนของใบสมัครงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ และแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการนำเสนออย่างเหมาะสม

โดยใช้เทคนิคเหล่านี้ เอกสารสมัครงานของคุณจะมีคุณภาพและน่าสนใจต่อผู้รับสมัครงาน อย่าลืมทดสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครงานของคุณสอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานและบริษัทที่คุณสมัครด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com