รับโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน ไม่ทัน!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

รับโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน ไม่ทัน

เมื่อคุณรับโทรศัพท์สัมภาษณ์งานแล้วไม่ทันหรือไม่พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในขณะนั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อการสัมภาษณ์ที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

 1. รับโทรศัพท์ด้วยความสุภาพ รับโทรศัพท์ด้วยการทักทายและแสดงความยินดีที่ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ แม้ว่าคุณจะไม่พร้อมในขณะนั้นก็ตาม

 2. ขอรับเวลา ถามผู้สัมภาษณ์ว่าคุณสามารถขอรับเวลาอีกสักครู่ได้หรือไม่ แสดงความเคารพต่อเวลาและแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจถึงความสำคัญของสัมภาษณ์

 3. ทำความเข้าใจ รับทราบสาเหตุที่คุณไม่พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในขณะนั้น เช่น สามารถกล่าวถึงเหตุผลเช่นคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดคุยได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือปัญหาขัดข้อง

 4. ตกลงเวลาสัมภาษณ์ใหม่ ขอรับวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ใหม่ แน่ใจว่าคุณสามารถจัดเวลาได้ตรงกับเวลาที่คุณพร้อมและเตรียมพร้อม

 5. ยืนยันรายละเอียด ยืนยันวันที่และเวลาสัมภาษณ์ใหม่กับผู้สัมภาษณ์ ตรวจสอบที่อยู่และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 6. เตรียมตัวให้พร้อม ใช้เวลาระหว่างนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่คุณได้นัดหมาย

 7. ติดตาม ถือว่าการสัมภาษณ์ใหม่เป็นโอกาสและให้ความสำคัญ ติดตามในวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์ใหม่

การขอรับเวลาเพิ่มเติมสำหรับการสัมภาษณ์เป็นเรื่องปกติและผู้สัมภาษณ์จะเข้าใจและยอมรับเป็นที่น่าเสียดายหากคุณตัดสินใจที่จะทำสัมภาษณ์ในเวลาที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับคุณ

โทรหา hr ไม่รับสาย

ถ้าคุณโทรหาแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) แล้วไม่สามารถติดต่อได้ นี่เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อจัดการและหาทางแก้ไขได้

 1. ลองโทรอีกครั้ง ลองโทรหา HR อีกครั้งในเวลาที่แตกต่าง อาจจะเป็นเวลาที่ไม่ติดต่อได้ก่อนหรือสามารถรับสายในตอนนั้นได้

 2. ส่งอีเมลหรือข้อความ ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ ลองส่งอีเมลหรือข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์ของคุณ แจ้งว่าคุณกำลังพยายามติดต่อเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ทำการส่งเอกสาร หากคุณมีข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องการส่งให้ HR เช่น เรซูเม่ ใบสมัคร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถส่งผ่านอีเมลหรือวิธีอื่นๆที่บริษัทรับรองไว้

 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ ตรวจสอบว่าคุณโทรหาเบอร์โทรติดต่อ HR ที่ถูกต้องหรือไม่ อาจจะมีหมายเลขผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้ได้ในขณะนั้น

 5. รอตอบกลับ รอรับการตอบกลับจาก HR ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ อาจจะมีความสับสนหรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถรับสายในขณะนั้น

 6. ค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ หากไม่สามารถติดต่อ HR ได้ คุณอาจจะสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 7. ทดลองใหม่ในภายหลัง ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น คุณยังสามารถลองโทรหา HR อีกครั้งในภายหลังหรือวันถัดไป

 8. ปรึกษาแผนกอื่นๆ หากคุณมีคำถามหรือปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน คุณอาจจะสามารถปรึกษาแผนกอื่นๆ เช่น แผนกสรรหาคน แผนกบุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องแทนได้

เมื่อคุณไม่สามารถติดต่อ HR ผ่านทางโทรศัพท์ได้ ควรพยายามใช้วิธีการอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถติดต่อหรือสื่อสารกับบริษัทได้ถึงจุดหนึ่งและได้รับข้อมูลที่คุณต้องการ

hr โทรมาไม่ได้รับ โทรกลับไม่ติด

ถ้าคุณพยายามติดต่อ HR แล้วโดยไม่ได้รับการตอบรับหรือติดต่อกลับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์

 1. รออีกสักครู่ บางครั้ง HR หรือผู้สัมภาษณ์อาจมีกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถตอบรับโทรศัพท์หรือโทรกลับได้ทันที รอสักครู่แล้วลองใหม่ในอีกเวลา

 2. ส่งอีเมลหรือข้อความ หากไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ ลองส่งอีเมลหรือข้อความอธิบายสถานการณ์ของคุณและแสดงความพร้อมที่จะรับการสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ของ HR ที่ถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดในการป้อนหมายเลข

 4. ตรวจสอบการตั้งค่าโทรศัพท์ แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าที่เหมาะสม และไม่มีปัญหาเช่นการบล็อกหมายเลขที่ไม่รู้จัก

 5. ปรึกษาแผนกอื่น หากคุณยังคงไม่สามารถติดต่อ HR ได้ ลองติดต่อแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบุคคล แผนกสรรหาคน หรือผู้ที่รับผิดชอบงานสัมภาษณ์

 6. พิจารณาเขียนจดหมาย ถ้าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น คุณอาจจะพิจารณาเขียนจดหมายอธิบายสถานการณ์และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงานของคุณ

 7. หาวิธีการอื่นๆ พิจารณาที่จะหาวิธีการติดต่ออื่นๆ เช่น หาเบอร์โทรศัพท์อื่นที่คุณสามารถติดต่อหรือตรวจสอบกับบริษัทว่ามีช่องทางการติดต่ออื่นที่คุณสามารถใช้ได้

การไม่สามารถติดต่อ HR หรือผู้สัมภาษณ์ทันทีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายอย่าง เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องรอสักครู่แล้วลองใหม่ หรือค้นหาวิธีการติดต่ออื่นที่มีอยู่เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบริษัทได้ถึงจุดหนึ่ง

hr โทรมาสัมภาษณ์เบื้องต้น

เมื่อ HR โทรมาสัมภาษณ์เบื้องต้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อให้สัมภาษณ์ได้ดีและเตรียมตัวให้พร้อม

 1. จัดเตรียมเวลา ตอบโทรศัพท์สัมภาษณ์ในเวลาที่มีความสะดวกและพร้อม หากคุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ในขณะนั้นได้ อาจจะขอเวลาให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม

 2. สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม ควรที่จะอยู่ในสภาวะที่เงียบสงบและปลอดโปร่ง เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยได้สบาย

 3. ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รีวิวข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสมัคร เพื่อที่จะได้รับความเข้าใจในแง่ของธุรกิจและค่านิยมของบริษัท

 4. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา ในขณะสัมภาษณ์เบื้องต้น จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน ทักษะ และความสนใจของคุณ ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

 5. แสดงความเข้าใจและความตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความสนใจของคุณในบริษัทและตำแหน่งงาน แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมทีมงาน

 6. ตั้งคำถาม ถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท สภาพแวดล้อมการทำงาน หรือรายละเอียดของตำแหน่งงาน เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่มีค่าในการตัดสินใจ

 7. ให้ข้อมูลต่อไป หาก HR สนใจให้คุณไปสัมภาษณ์เบื้องต้นในขั้นตอนถัดไป ให้ทราบว่าคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไปและขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์

 8. ขอข้อมูลติดต่อและเวลา ถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนสัมภาษณ์ถัดไป วันที่และเวลา และข้อมูลการติดต่อเพื่อการสัมภาษณ์

 9. ขอให้คำถาม แนะนำให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน หรือกระบวนการสัมภาษณ์ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจดีขึ้น

 10. บันทึกข้อมูลสำคัญ จดบันทึกข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนถัดไป

หลังจากสัมภาษณ์เบื้องต้น คุณอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์ต่อไป หากคุณผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์เบื้องต้นนี้ และต้องการขั้นตอนถัดไป คุณควรเตรียมตัวสำหรับสัมภาษณ์ที่ละเอียดมากขึ้นและพิจารณาการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในบริษัทที่คุณสนใจ

HR โทรมาบอกว่าได้งาน

ยินดีด้วยที่คุณได้รับข่าวดีเรื่องการได้งาน! เมื่อคุณได้รับสายโทรจาก HR แจ้งว่าคุณได้งาน นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการต่อได้

 1. ขอข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่ HR ได้แจ้งว่าคุณได้งาน ขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณได้รับ เช่น ตำแหน่งที่ได้รับ อัตราเงินเดือน สถานที่ทำงาน วันเริ่มงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 2. ขอเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาม HR ว่าคุณสามารถขอรับเวลาสักครู่เพื่อพิจารณาและตัดสินใจได้หรือไม่ การให้เวลาในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ปกติและเข้าใจกัน

 3. พิจารณาทั้งด้าน พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับงาน เช่น เงินเดือน สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อม โอกาสพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

 4. ทำการคาดคะเนการตัดสินใจ พิจารณาว่าการรับงานนี้จะสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของคุณหรือไม่ คาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนงาน

 5. พิจารณาแผนอนาคต คิดว่าตำแหน่งงานนี้จะสามารถตอบโจทย์และสร้างโอกาสในอนาคตหรือไม่

 6. ติดต่อ HR ให้ทราบ หากคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว แจ้ง HR ให้ทราบเกี่ยวกับคำตอบของคุณ คุณอาจต้องกรอกเอกสารหรือทำขั้นตอนตามคำแนะนำของบริษัท

 7. ขอข้อมูลสัญญา หากคุณยอมรับงาน ขอรับสัญญางานและข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน และสิ่งที่คุณควรรู้ในตำแหน่งงานนี้

 8. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ ถาม HR ว่าคุณต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมเช่น เอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่คุณจำเป็นต้องเตรียม

การตัดสินใจในการรับงานเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบถ้วนเพื่อให้คุณตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายอาชีพของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

การใช้คำสำคัญ (keywords) ในเรซูเม่มีผลอย่างไร?

ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงาน portfolio มีอะไรบ้าง จงบอกประโยชน์ของแฟ้มสะสมงานนักเรียนอย่างน้อย 5 ข้อ แฟ้มสะสมผลงาน มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน มีกี่ส่วน อะไรบ้าง แฟ้มสะสมผลงาน มีกี่ประเภท ขั้น ตอน การ ทํา แฟ้มสะสมผลงาน 6 ขั้น ตอน ออนไลน์

การ ใช้ภาษาต่างประเทศ ใน การสมัครงาน!

ระดับ skill ภาษา ใน Resume การเขียน skill ใน resume skill ใน resume ภาษาอังกฤษ เรซูเม่สมัครงาน ระดับ skill ใน Resume การเขียน soft skill ใน เร ซู เม่ ระดับภาษาอังกฤษ 5 ระดับ ระดับ skill ภาษาอังกฤษ

สร้างภาพลักษณ์ ส่วนตัว ที่มีอิทธิพล ใน การสมัครงาน

ตัวอย่างการสร้างภาพลักษณ์องค์กร กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์บุคคล แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร การสร้างภาพลักษณ์ image building ภาพลักษณ์องค์กร มีอะไรบ้าง การสร้างภาพลักษณ์ คือ

เตรียมตัว ให้พร้อม ก่อนสัมภาษณ์งาน

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ประโยชน์การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้า มหา ลัย การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานออนไลน์ เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน จบใหม่ การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน

วิธีตัดสินใจเลือกงาน

ตัดสินใจเลือกงาน ตัดสินใจเลือกงานไม่ได้ ได้งาน 2 ที่พร้อมกัน ปัจจัย ในการเลือกงาน ได้งานหลายที่ เลือกงานไหนดี วิธีเลือกงานให้เหมาะกับตัว เอง เลือกงานไม่ถูก วิธีเลือกงานใหม่ ออนไลน์

ฉันควรจะค้นหางานในอุตสาหกรรมหรือสาขาใด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสาขาอะไรบ้าง งานที่เหมาะกับ introvert สายอาชีพมีอะไรบ้าง ปวส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือน จบม.3 เรียนต่อสายอาชีพ มีอะไรบ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับอะไร จบม.3 เรียนต่อสายอาชีพ มีอะไรบ้าง ผู้หญิง สายอาชีพมีสายอะไรบ้าง

องค์กรหรือบริษัทที่มักจะเปิดรับสมัครสำหรับตำแหน่งงานนี้คืออะไร

ทําไมถึงอยากทํางานตําแหน่งนี้ ตอบยังไง ทําไมถึงอยากทํางานที่นี่ เหตุผลที่สมัครงานกับบริษัท ทําไมถึงอยากทํางานกับบริษัทนี้ ภาษาอังกฤษ ตอบ คำถาม ทำไมคุณถึง สนใจ ตำแหน่งนี้ ตัวอย่างการประกาศรับสมัครงาน ทำไมถึง สนใจ ตำแหน่งนี้ ทำไมถึงอยาก ทำงาน กับ wongnai และ ทำไม เราต้องเลือก คุณ ทําไมถึงอยากทํางานที่นี่ ราชการ

การส่งใบสมัครกี่แห่งครั้งคือพอดี?

ส่ง ใบสมัครงานซ้ำ ได้ไหม สมัครงานแล้ว ไม่เรียก สมัครงานที่เดิม สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน สมัครใหม่ สมัครงาน 2 ตําแหน่ง บริษัทเดียวกัน ส่ง เมล สมัครงาน หลาย ตำแหน่ง ส่ง ใบสมัครงานซ้ำ หว่านใบสมัครงาน ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top