หางาน.COM | รับโทรศัพท์สัมภาษณ์งานไม่ทัน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

รับโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน ไม่ทัน

เมื่อคุณรับโทรศัพท์สัมภาษณ์งานแล้วไม่ทันหรือไม่พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในขณะนั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อการสัมภาษณ์ที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

 1. รับโทรศัพท์ด้วยความสุภาพ รับโทรศัพท์ด้วยการทักทายและแสดงความยินดีที่ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ แม้ว่าคุณจะไม่พร้อมในขณะนั้นก็ตาม

 2. ขอรับเวลา ถามผู้สัมภาษณ์ว่าคุณสามารถขอรับเวลาอีกสักครู่ได้หรือไม่ แสดงความเคารพต่อเวลาและแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจถึงความสำคัญของสัมภาษณ์

 3. ทำความเข้าใจ รับทราบสาเหตุที่คุณไม่พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในขณะนั้น เช่น สามารถกล่าวถึงเหตุผลเช่นคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดคุยได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือปัญหาขัดข้อง

 4. ตกลงเวลาสัมภาษณ์ใหม่ ขอรับวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ใหม่ แน่ใจว่าคุณสามารถจัดเวลาได้ตรงกับเวลาที่คุณพร้อมและเตรียมพร้อม

 5. ยืนยันรายละเอียด ยืนยันวันที่และเวลาสัมภาษณ์ใหม่กับผู้สัมภาษณ์ ตรวจสอบที่อยู่และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 6. เตรียมตัวให้พร้อม ใช้เวลาระหว่างนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่คุณได้นัดหมาย

 7. ติดตาม ถือว่าการสัมภาษณ์ใหม่เป็นโอกาสและให้ความสำคัญ ติดตามในวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์ใหม่

การขอรับเวลาเพิ่มเติมสำหรับการสัมภาษณ์เป็นเรื่องปกติและผู้สัมภาษณ์จะเข้าใจและยอมรับเป็นที่น่าเสียดายหากคุณตัดสินใจที่จะทำสัมภาษณ์ในเวลาที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับคุณ

โทรหา hr ไม่รับสาย

ถ้าคุณโทรหาแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) แล้วไม่สามารถติดต่อได้ นี่เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อจัดการและหาทางแก้ไขได้

 1. ลองโทรอีกครั้ง ลองโทรหา HR อีกครั้งในเวลาที่แตกต่าง อาจจะเป็นเวลาที่ไม่ติดต่อได้ก่อนหรือสามารถรับสายในตอนนั้นได้

 2. ส่งอีเมลหรือข้อความ ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ ลองส่งอีเมลหรือข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์ของคุณ แจ้งว่าคุณกำลังพยายามติดต่อเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ทำการส่งเอกสาร หากคุณมีข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องการส่งให้ HR เช่น เรซูเม่ ใบสมัคร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถส่งผ่านอีเมลหรือวิธีอื่นๆที่บริษัทรับรองไว้

 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ ตรวจสอบว่าคุณโทรหาเบอร์โทรติดต่อ HR ที่ถูกต้องหรือไม่ อาจจะมีหมายเลขผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้ได้ในขณะนั้น

 5. รอตอบกลับ รอรับการตอบกลับจาก HR ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ อาจจะมีความสับสนหรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถรับสายในขณะนั้น

 6. ค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ หากไม่สามารถติดต่อ HR ได้ คุณอาจจะสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 7. ทดลองใหม่ในภายหลัง ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น คุณยังสามารถลองโทรหา HR อีกครั้งในภายหลังหรือวันถัดไป

 8. ปรึกษาแผนกอื่นๆ หากคุณมีคำถามหรือปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน คุณอาจจะสามารถปรึกษาแผนกอื่นๆ เช่น แผนกสรรหาคน แผนกบุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องแทนได้

เมื่อคุณไม่สามารถติดต่อ HR ผ่านทางโทรศัพท์ได้ ควรพยายามใช้วิธีการอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถติดต่อหรือสื่อสารกับบริษัทได้ถึงจุดหนึ่งและได้รับข้อมูลที่คุณต้องการ

hr โทรมาไม่ได้รับ โทรกลับไม่ติด

ถ้าคุณพยายามติดต่อ HR แล้วโดยไม่ได้รับการตอบรับหรือติดต่อกลับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์

 1. รออีกสักครู่ บางครั้ง HR หรือผู้สัมภาษณ์อาจมีกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถตอบรับโทรศัพท์หรือโทรกลับได้ทันที รอสักครู่แล้วลองใหม่ในอีกเวลา

 2. ส่งอีเมลหรือข้อความ หากไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ ลองส่งอีเมลหรือข้อความอธิบายสถานการณ์ของคุณและแสดงความพร้อมที่จะรับการสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ของ HR ที่ถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดในการป้อนหมายเลข

 4. ตรวจสอบการตั้งค่าโทรศัพท์ แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าที่เหมาะสม และไม่มีปัญหาเช่นการบล็อกหมายเลขที่ไม่รู้จัก

 5. ปรึกษาแผนกอื่น หากคุณยังคงไม่สามารถติดต่อ HR ได้ ลองติดต่อแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบุคคล แผนกสรรหาคน หรือผู้ที่รับผิดชอบงานสัมภาษณ์

 6. พิจารณาเขียนจดหมาย ถ้าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น คุณอาจจะพิจารณาเขียนจดหมายอธิบายสถานการณ์และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงานของคุณ

 7. หาวิธีการอื่นๆ พิจารณาที่จะหาวิธีการติดต่ออื่นๆ เช่น หาเบอร์โทรศัพท์อื่นที่คุณสามารถติดต่อหรือตรวจสอบกับบริษัทว่ามีช่องทางการติดต่ออื่นที่คุณสามารถใช้ได้

การไม่สามารถติดต่อ HR หรือผู้สัมภาษณ์ทันทีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายอย่าง เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องรอสักครู่แล้วลองใหม่ หรือค้นหาวิธีการติดต่ออื่นที่มีอยู่เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบริษัทได้ถึงจุดหนึ่ง

hr โทรมาสัมภาษณ์เบื้องต้น

เมื่อ HR โทรมาสัมภาษณ์เบื้องต้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อให้สัมภาษณ์ได้ดีและเตรียมตัวให้พร้อม

 1. จัดเตรียมเวลา ตอบโทรศัพท์สัมภาษณ์ในเวลาที่มีความสะดวกและพร้อม หากคุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ในขณะนั้นได้ อาจจะขอเวลาให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม

 2. สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม ควรที่จะอยู่ในสภาวะที่เงียบสงบและปลอดโปร่ง เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยได้สบาย

 3. ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รีวิวข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสมัคร เพื่อที่จะได้รับความเข้าใจในแง่ของธุรกิจและค่านิยมของบริษัท

 4. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา ในขณะสัมภาษณ์เบื้องต้น จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน ทักษะ และความสนใจของคุณ ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

 5. แสดงความเข้าใจและความตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความสนใจของคุณในบริษัทและตำแหน่งงาน แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมทีมงาน

 6. ตั้งคำถาม ถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท สภาพแวดล้อมการทำงาน หรือรายละเอียดของตำแหน่งงาน เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่มีค่าในการตัดสินใจ

 7. ให้ข้อมูลต่อไป หาก HR สนใจให้คุณไปสัมภาษณ์เบื้องต้นในขั้นตอนถัดไป ให้ทราบว่าคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไปและขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์

 8. ขอข้อมูลติดต่อและเวลา ถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนสัมภาษณ์ถัดไป วันที่และเวลา และข้อมูลการติดต่อเพื่อการสัมภาษณ์

 9. ขอให้คำถาม แนะนำให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน หรือกระบวนการสัมภาษณ์ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจดีขึ้น

 10. บันทึกข้อมูลสำคัญ จดบันทึกข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนถัดไป

หลังจากสัมภาษณ์เบื้องต้น คุณอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์ต่อไป หากคุณผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์เบื้องต้นนี้ และต้องการขั้นตอนถัดไป คุณควรเตรียมตัวสำหรับสัมภาษณ์ที่ละเอียดมากขึ้นและพิจารณาการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในบริษัทที่คุณสนใจ

HR โทรมาบอกว่าได้งาน

ยินดีด้วยที่คุณได้รับข่าวดีเรื่องการได้งาน! เมื่อคุณได้รับสายโทรจาก HR แจ้งว่าคุณได้งาน นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการต่อได้

 1. ขอข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่ HR ได้แจ้งว่าคุณได้งาน ขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณได้รับ เช่น ตำแหน่งที่ได้รับ อัตราเงินเดือน สถานที่ทำงาน วันเริ่มงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 2. ขอเวลาเพื่อตัดสินใจ ถาม HR ว่าคุณสามารถขอรับเวลาสักครู่เพื่อพิจารณาและตัดสินใจได้หรือไม่ การให้เวลาในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ปกติและเข้าใจกัน

 3. พิจารณาทั้งด้าน พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับงาน เช่น เงินเดือน สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อม โอกาสพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

 4. ทำการคาดคะเนการตัดสินใจ พิจารณาว่าการรับงานนี้จะสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของคุณหรือไม่ คาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนงาน

 5. พิจารณาแผนอนาคต คิดว่าตำแหน่งงานนี้จะสามารถตอบโจทย์และสร้างโอกาสในอนาคตหรือไม่

 6. ติดต่อ HR ให้ทราบ หากคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว แจ้ง HR ให้ทราบเกี่ยวกับคำตอบของคุณ คุณอาจต้องกรอกเอกสารหรือทำขั้นตอนตามคำแนะนำของบริษัท

 7. ขอข้อมูลสัญญา หากคุณยอมรับงาน ขอรับสัญญางานและข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน และสิ่งที่คุณควรรู้ในตำแหน่งงานนี้

 8. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ ถาม HR ว่าคุณต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมเช่น เอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่คุณจำเป็นต้องเตรียม

การตัดสินใจในการรับงานเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบถ้วนเพื่อให้คุณตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายอาชีพของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com